Heim Nyhende Vil fjerne dei kommunale skattekontora

Vil fjerne dei kommunale skattekontora

Skattedirektoratet foreslår å redusere talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til 27. Det vil innebere at 526 årsverk forsvinn.

 

Det kjem fram i ein rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) måndag morgon.

Skattedirektoratet har på oppdrag frå regjeringa greidd ut korleis skatteoppkrevjarfunksjonen til kommunane kan overførast til Skatteetaten. Overføringa er eitt av fleire tiltak regjeringa vil sette i gang for å få ein betre og meir heilskapleg skatte- og avgiftspolitikk.

– Denne endringa vil skape større og betre fagmiljø, gje styrkt innsats mot svart økonomi og meir likebehandling og rettstryggleik. Å samle ansvaret for skattar og avgifter i Skatteetaten er den beste løysinga, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, seier finansminister Siv Jensen.

– Dette handlar om å leite etter forenklingar som kan bidra til å gjere skatte- og avgiftsinnkrevjinga enklare og meir forståeleg. Vi er opptekne av å styrke rettstryggleiken og sjølvsagt av å forvalte pengane til skattebetalarane på ein ordentleg måte, seier Jensen til NTB.

Omlegginga inneber ein reduksjon i talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til 27. Det vil bety at det blir kutta 526 årsverk i sektoren, samtidig som arbeidsgjevarkontrollen blir styrkt med 29 årsverk. Endringane er berekna å gje ei årleg innsparing på 370 millionar kroner.

Forslaget skal sendast ut på høyring innan slutten av 2014, og endringane skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...