Heim Nyhende Vil fjerne dei kommunale skattekontora

Vil fjerne dei kommunale skattekontora

Skattedirektoratet foreslår å redusere talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til 27. Det vil innebere at 526 årsverk forsvinn.

 

Det kjem fram i ein rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) måndag morgon.

Skattedirektoratet har på oppdrag frå regjeringa greidd ut korleis skatteoppkrevjarfunksjonen til kommunane kan overførast til Skatteetaten. Overføringa er eitt av fleire tiltak regjeringa vil sette i gang for å få ein betre og meir heilskapleg skatte- og avgiftspolitikk.

– Denne endringa vil skape større og betre fagmiljø, gje styrkt innsats mot svart økonomi og meir likebehandling og rettstryggleik. Å samle ansvaret for skattar og avgifter i Skatteetaten er den beste løysinga, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, seier finansminister Siv Jensen.

– Dette handlar om å leite etter forenklingar som kan bidra til å gjere skatte- og avgiftsinnkrevjinga enklare og meir forståeleg. Vi er opptekne av å styrke rettstryggleiken og sjølvsagt av å forvalte pengane til skattebetalarane på ein ordentleg måte, seier Jensen til NTB.

Omlegginga inneber ein reduksjon i talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til 27. Det vil bety at det blir kutta 526 årsverk i sektoren, samtidig som arbeidsgjevarkontrollen blir styrkt med 29 årsverk. Endringane er berekna å gje ei årleg innsparing på 370 millionar kroner.

Forslaget skal sendast ut på høyring innan slutten av 2014, og endringane skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...