Heim Nyhende Vil fjerne dei kommunale skattekontora

Vil fjerne dei kommunale skattekontora

Skattedirektoratet foreslår å redusere talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til 27. Det vil innebere at 526 årsverk forsvinn.

 

Det kjem fram i ein rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) måndag morgon.

Skattedirektoratet har på oppdrag frå regjeringa greidd ut korleis skatteoppkrevjarfunksjonen til kommunane kan overførast til Skatteetaten. Overføringa er eitt av fleire tiltak regjeringa vil sette i gang for å få ein betre og meir heilskapleg skatte- og avgiftspolitikk.

– Denne endringa vil skape større og betre fagmiljø, gje styrkt innsats mot svart økonomi og meir likebehandling og rettstryggleik. Å samle ansvaret for skattar og avgifter i Skatteetaten er den beste løysinga, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, seier finansminister Siv Jensen.

– Dette handlar om å leite etter forenklingar som kan bidra til å gjere skatte- og avgiftsinnkrevjinga enklare og meir forståeleg. Vi er opptekne av å styrke rettstryggleiken og sjølvsagt av å forvalte pengane til skattebetalarane på ein ordentleg måte, seier Jensen til NTB.

Omlegginga inneber ein reduksjon i talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til 27. Det vil bety at det blir kutta 526 årsverk i sektoren, samtidig som arbeidsgjevarkontrollen blir styrkt med 29 årsverk. Endringane er berekna å gje ei årleg innsparing på 370 millionar kroner.

Forslaget skal sendast ut på høyring innan slutten av 2014, og endringane skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...