Heim Nyhende Vil gje innvandrar fleire tilbod

Vil gje innvandrar fleire tilbod

Fylkesbiblioteket i Oppland ønskjer å leggje meir til rette for innvandrar og gi dei fleire tilbod på biblioteka i fylket. Nasjonalbiblioteket har gitt fylkesbiblioteket prosjektmidlar til å utvikle biblioteka som fleirkulturelle arenaer.

 

I morgon arrangerer Oppland fylkesbibliotek eit arbeids- og oppstartsmøte på Lillehammer. Fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad kan fortelje at rundt 10 av 26 bibliotek har meldt seg på møtet.

– Vi ønskjer å utvikle biblioteka som fleirkulturell og inkluderande møtestad. Innvandrarane er jo her frå før, men det skjer ikkje noko integrering av den grunn, seier Aalstad til lnk.no.

Ho har invitert det fleirkulturelle rådet, som er oppretta i fylkeskommunen, med på oppstartsmøtet.

– Vi vil høyre med innvandrarane sjølve kva dei meiner er viktig for å utvikle biblioteket som ein fleirkulturell møtestad, slår fylkesbiblioteksjefen fast.

– Innvandrarane er jo inga homogen gruppe, det er jo alt frå nederlenderar til afrikanarar. Vi må gjere noko i høve til den målgruppa vi har med ulike forventningar og behov, held ho fram.

Aalstad fortel vidare at arbeidet med å utvikle biblioteket i Oppland som ein fleirkulturell arena støttar seg på ein NOU (Noregs offentlege utgreiingar) frå  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten seier noko om strategiar og tiltak for integrering. Ho fortel vidare om fleire integreringsprosjekt som fylkesbiblioteket har vore involvert i.

– Det er ikkje noko nytt for oss å ha fokus på innvandrar, men nå ønskjer vi å gjere det ytterlegare. Vi skal vere ein global døropnar og nettverksbyggjar. Innvandrarane har brukt biblioteket i mange år, men nå ønskjer vi å finne ut om vi kan leggje til rette for dei på andre måtar og gje dei nye tilbod, sluttar fylkesbiblioteksjef i Oppland, Gunhild Aalstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...