Heim Nyhende Vil gje innvandrar fleire tilbod

Vil gje innvandrar fleire tilbod

Fylkesbiblioteket i Oppland ønskjer å leggje meir til rette for innvandrar og gi dei fleire tilbod på biblioteka i fylket. Nasjonalbiblioteket har gitt fylkesbiblioteket prosjektmidlar til å utvikle biblioteka som fleirkulturelle arenaer.

 

I morgon arrangerer Oppland fylkesbibliotek eit arbeids- og oppstartsmøte på Lillehammer. Fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad kan fortelje at rundt 10 av 26 bibliotek har meldt seg på møtet.

– Vi ønskjer å utvikle biblioteka som fleirkulturell og inkluderande møtestad. Innvandrarane er jo her frå før, men det skjer ikkje noko integrering av den grunn, seier Aalstad til lnk.no.

Ho har invitert det fleirkulturelle rådet, som er oppretta i fylkeskommunen, med på oppstartsmøtet.

– Vi vil høyre med innvandrarane sjølve kva dei meiner er viktig for å utvikle biblioteket som ein fleirkulturell møtestad, slår fylkesbiblioteksjefen fast.

– Innvandrarane er jo inga homogen gruppe, det er jo alt frå nederlenderar til afrikanarar. Vi må gjere noko i høve til den målgruppa vi har med ulike forventningar og behov, held ho fram.

Aalstad fortel vidare at arbeidet med å utvikle biblioteket i Oppland som ein fleirkulturell arena støttar seg på ein NOU (Noregs offentlege utgreiingar) frå  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten seier noko om strategiar og tiltak for integrering. Ho fortel vidare om fleire integreringsprosjekt som fylkesbiblioteket har vore involvert i.

– Det er ikkje noko nytt for oss å ha fokus på innvandrar, men nå ønskjer vi å gjere det ytterlegare. Vi skal vere ein global døropnar og nettverksbyggjar. Innvandrarane har brukt biblioteket i mange år, men nå ønskjer vi å finne ut om vi kan leggje til rette for dei på andre måtar og gje dei nye tilbod, sluttar fylkesbiblioteksjef i Oppland, Gunhild Aalstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...