Heim Nyhende Vil gje innvandrar fleire tilbod

Vil gje innvandrar fleire tilbod

Fylkesbiblioteket i Oppland ønskjer å leggje meir til rette for innvandrar og gi dei fleire tilbod på biblioteka i fylket. Nasjonalbiblioteket har gitt fylkesbiblioteket prosjektmidlar til å utvikle biblioteka som fleirkulturelle arenaer.

 

I morgon arrangerer Oppland fylkesbibliotek eit arbeids- og oppstartsmøte på Lillehammer. Fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad kan fortelje at rundt 10 av 26 bibliotek har meldt seg på møtet.

– Vi ønskjer å utvikle biblioteka som fleirkulturell og inkluderande møtestad. Innvandrarane er jo her frå før, men det skjer ikkje noko integrering av den grunn, seier Aalstad til lnk.no.

Ho har invitert det fleirkulturelle rådet, som er oppretta i fylkeskommunen, med på oppstartsmøtet.

– Vi vil høyre med innvandrarane sjølve kva dei meiner er viktig for å utvikle biblioteket som ein fleirkulturell møtestad, slår fylkesbiblioteksjefen fast.

– Innvandrarane er jo inga homogen gruppe, det er jo alt frå nederlenderar til afrikanarar. Vi må gjere noko i høve til den målgruppa vi har med ulike forventningar og behov, held ho fram.

Aalstad fortel vidare at arbeidet med å utvikle biblioteket i Oppland som ein fleirkulturell arena støttar seg på ein NOU (Noregs offentlege utgreiingar) frå  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten seier noko om strategiar og tiltak for integrering. Ho fortel vidare om fleire integreringsprosjekt som fylkesbiblioteket har vore involvert i.

– Det er ikkje noko nytt for oss å ha fokus på innvandrar, men nå ønskjer vi å gjere det ytterlegare. Vi skal vere ein global døropnar og nettverksbyggjar. Innvandrarane har brukt biblioteket i mange år, men nå ønskjer vi å finne ut om vi kan leggje til rette for dei på andre måtar og gje dei nye tilbod, sluttar fylkesbiblioteksjef i Oppland, Gunhild Aalstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...