Heim Nyhende Vil ha fleire læreplassar i kommunane

Vil ha fleire læreplassar i kommunane

Høgre sin fylkesordførarkandidat i Rogaland, Janne Johnsen, oppmodar norske kommunar til å opprette fleire læreplassar.

– Det er eit paradoks at offentleg sektor utan unnatak er dårlegast i klassen til å ta imot lærlingar. I Rogaland blei det inngått totalt 2200 lærekontraktar i 2010, av desse var 350 i offentleg sektor. Vi føreslår derfor å setje måltal for talet på lærlingar i offentleg sektor, sa Janne Johnsen under sin tale på Høgre sitt landsmøte i helga.

Ho meiner at det må vere samsvar mellom talet på studieplassar og tilgjengelege læreplassar i fylka innan dei ulike bransjane.

Johnsen peika også på at det bør vere kommunane sitt ansvar at elevane deira kan lese og skrive etter 10 års grunnskuleutdanning.

– Det kan ikkje vere slik at det skal vere den vidaregåande skulen sitt ansvar å gi elevane lese- og skriveopplæring. Utvalet eg har leia tar derfor til orde for at kommunane skal bli gitt eit større ansvar for at deira elevar skal mestre dei grunnleggjande kunnskapane. Dette kan mellom anna gjerast gjennom sommarskule eller tilpassa kurs og skal gjennomførast seinast innan det første året av vidaregåande opplæring, slår fylkesordførarkandidaten fast.

Les heile talen til Janne Johnsen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...