Heim Nyhende Vil ha fleire læreplassar i kommunane

Vil ha fleire læreplassar i kommunane

Høgre sin fylkesordførarkandidat i Rogaland, Janne Johnsen, oppmodar norske kommunar til å opprette fleire læreplassar.

– Det er eit paradoks at offentleg sektor utan unnatak er dårlegast i klassen til å ta imot lærlingar. I Rogaland blei det inngått totalt 2200 lærekontraktar i 2010, av desse var 350 i offentleg sektor. Vi føreslår derfor å setje måltal for talet på lærlingar i offentleg sektor, sa Janne Johnsen under sin tale på Høgre sitt landsmøte i helga.

Ho meiner at det må vere samsvar mellom talet på studieplassar og tilgjengelege læreplassar i fylka innan dei ulike bransjane.

Johnsen peika også på at det bør vere kommunane sitt ansvar at elevane deira kan lese og skrive etter 10 års grunnskuleutdanning.

– Det kan ikkje vere slik at det skal vere den vidaregåande skulen sitt ansvar å gi elevane lese- og skriveopplæring. Utvalet eg har leia tar derfor til orde for at kommunane skal bli gitt eit større ansvar for at deira elevar skal mestre dei grunnleggjande kunnskapane. Dette kan mellom anna gjerast gjennom sommarskule eller tilpassa kurs og skal gjennomførast seinast innan det første året av vidaregåande opplæring, slår fylkesordførarkandidaten fast.

Les heile talen til Janne Johnsen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...