Heim Nyhende Vil ha meininga di

Vil ha meininga di

Samferdsledepartementet har oppretta ein blogg kor du kan kome med innspel til Nasjonal transportplan.

Forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 vart lagt fram 29. februar i år, og den er no på høyring fram til 29. juni. I høyringsperioden kan folk gå på bloggen ntpdiskusjon og kome med innspel til emna transportplanen tar opp i seg: Trafikktryggleik, miljø og klima, kollektivtransport og storbyutfordringar, busetnad og næringsliv, jernbane, luftfart og sjøtransport. Diskusjonen på bloggen er allereie i gang, og både sentrale og lokale politikarar får konkrete innspel til forbetringar og invitasjonar til å vere med og prøve ut dårlege vegar.

Nasjonal transportplan (NTP) er ein 10-årsplan for samferdsle og den blir utarbeidd av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Forslaget til NTP blir lagt fram for Regjeringa, som etter ei høyring legg den fram som ei stortingsmelding. Det er Stortinget som vedtek den endelege transportplanen. NTP blir revidert kvart fjerde år, i forkant av stortingsvalet.

Førre artikkelFjas til folket
Neste artikkelFår ting til å skje

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...