Heim Nyhende Vil ha meininga di

Vil ha meininga di

Samferdsledepartementet har oppretta ein blogg kor du kan kome med innspel til Nasjonal transportplan.

Forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 vart lagt fram 29. februar i år, og den er no på høyring fram til 29. juni. I høyringsperioden kan folk gå på bloggen ntpdiskusjon og kome med innspel til emna transportplanen tar opp i seg: Trafikktryggleik, miljø og klima, kollektivtransport og storbyutfordringar, busetnad og næringsliv, jernbane, luftfart og sjøtransport. Diskusjonen på bloggen er allereie i gang, og både sentrale og lokale politikarar får konkrete innspel til forbetringar og invitasjonar til å vere med og prøve ut dårlege vegar.

Nasjonal transportplan (NTP) er ein 10-årsplan for samferdsle og den blir utarbeidd av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Forslaget til NTP blir lagt fram for Regjeringa, som etter ei høyring legg den fram som ei stortingsmelding. Det er Stortinget som vedtek den endelege transportplanen. NTP blir revidert kvart fjerde år, i forkant av stortingsvalet.

Førre artikkelFjas til folket
Neste artikkelFår ting til å skje

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...