Heim Nyhende Lokalavisa etterlyser meir nynorsk

Lokalavisa etterlyser meir nynorsk

Lokalavisa Bømlo-nytt etterlyser meir nynorsk i kommunen. 

 

– Me saknar fokus på det nynorske språket i Bømlo kommune, skriv avisa Bømlo-nytt på leiarplass.

Dei legg samstundes vekt på at saksdokument og andre offentlege dokument som vert skrivne i Bømlo kommune framleis er på nynorsk, men ettersom fleire kommunale førtak vert sett ut, blir også det nynorske språket i følgje avisa meir og meir utvatna. 

Dei peikar til prisen Årets nynorskkommune som Kommunal – og regionaldepartementet i samarbeid med LNK deler ut til kommunar som ynskjer å stimulere til god nynorskbruk. 

Les også: Kven blir Årets nynorskkommune 2012? 

– Me vil oppmode politikarane våre om å hente fram den gamle målbruksplanen, gå gjennom og revidere han. Set fokus på det nynorske språket og kulturen i Bømlo. Om det er slik at denne prisen til beste nynorskkommune skal stimulere til betre nynorskbruk i kommunane, bør Bømlo få søknaden av garde med ein gong, skriv avisa. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...