Heim Nyhende Vil ha meir nynorsk

Vil ha meir nynorsk

– Eg meiner at nynorsk er ein del av kulturarven på eit heilt anna vis enn bokmål. Nynorsk ligg nærare opp til talemålet i vår region og eg ønskjer sjølv å skriva eit moderne nynorsk som er farga av dialekten vår, seier kultursjef i Tysvær kommune, Ingvar Frøyland. Han er også sentral i utviklinga av litteraturfestivalen bLEST. 

– Som nynorskmann og i tillegg kultursjef ønskjer eg jo at nynorsken skal ha framgong også her i Tysvær. Samstundes ser eg også at bokmålet har framgong som del av det me kan kalla ei urbanisering av Tysvær. Det betyr at me som er glade i nynorsk difor må stå ekstra på for å visa at nynorsk er både vakkert og ei språkform som ikkje er underlegen bokmål også i ei moderne tid, slår kultursjefen fast.

Les også : Tysvær blir språknøytral

Kultursjefen er også sentral i utviklinga av litteraturfestivalen bLEST.

– Eit hovudmål med bLEST Litteraturfest er å fremja bøker og lesing breitt både for ulike aldrar og rundt omkring i bygdane i Tysvær. Me inviterer forfattarar som skriv på både nynorsk og bokmål, så denne festivalen er ikkje definert som ein nynorsk bokfestival.

– Den går føre seg kvart år første heile veka av november, noko som fell på same tid som Falturiltu nynorsk barne- og ungdomslitteraturfestival på Stord. Dei siste to år har me hatt felles planleggingsmøte med Falturiltu og me har som mål å utvikla dette samarbeidet tettare, og då først og framst med tanke på å få besøk av nynorskforfattarar som skriv barne- og ungdomsbøker, seier Frøyland.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...