Heim Nyhende Vil ha økologisk konkurranse mellom fylka

Vil ha økologisk konkurranse mellom fylka

Matminister Lars Peder Brekk (Sp) vil ha fylka til å konkurrere om å bli best på økologisk matproduksjon.

Tysdag lanserte Brekk ein handlingsplan for å få økologisk produksjon og forbruk opp på 15 prosent her i landet. I dag blir 5 prosent av jordbruksarealet drive økologisk.

Fleire fylke og kommunar har kome langt i å nå 15-prosentmålet medan andre har kome kortare. No skal det lysast ut ein konkurranse mellom fylka om å bli føregangsfylke for økologisk produksjon. Føregangsfylka skal prioriterast ved tildeling av pengar til økologisk produksjon.

– Fylke som ikkje kan dokumentere omlegging, skal nedprioriterast ved tildeling av utviklingsmidlar, heiter det i planen.

Lars Peder Brekk seier til NTB at konkurransen vil gjera det meir attraktivt for fylka å satse på økologisk produksjon. Han viser til at det er viktig å byggje ut nettverk for økologisk produksjon i kommunar og fylke.

– Når nokon startar økologisk produksjon kjem fleire etter, seier Brekk. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...