Heim Nyhende Vil ha råd frå næringslivet

Vil ha råd frå næringslivet

No kan du føreslå tiltak og endringar som kan gjere kvardagen enklare for næringsdrivande i heile landet.

På bloggen www.enklereregler.no inviterer Nærings- og handelsdepartementet alle til å kome med forslag til konkrete tiltak som kan redusere tida og ressursane bedriftene bruker på administrative oppgåver. Målet er at norsk næringsliv på denne måten skal kunne kutte 10 milliardar kroner i administrative kostnader innan utgangen av 2015.

– Regjeringa vil at bedriftene skal bruke mest mogleg av tida sin på å drive næringsverksemd og minst mogleg tid på administrative oppgåver for å etterleve lovar og forskrifter. Vi treng innsikt og erfaring frå næringslivet for å forenkle lovar og reglar for norske bedrifter, sa nærings- og handelsminister Trond Giske under lanseringa av bloggen.

Bloggen opna 10. oktober, og forslaga har byrja kome inn allereie. Eitt konkret går ut på å redusere talet på moms-terminar frå seks til fire i året. Det vil redusere arbeidet med moms-oppgjer med 33%, seier ein innsendar. Ein annan føreslår utbetringar i Alt-inn som gjer arbeidet med rapportering meir effektivt.

Kampanjen legg vekt på tre særskilde område: enklare reglar, enklare rapportering og betre informasjon.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...