Heim Nyhende Vil ha råd frå næringslivet

Vil ha råd frå næringslivet

No kan du føreslå tiltak og endringar som kan gjere kvardagen enklare for næringsdrivande i heile landet.

På bloggen www.enklereregler.no inviterer Nærings- og handelsdepartementet alle til å kome med forslag til konkrete tiltak som kan redusere tida og ressursane bedriftene bruker på administrative oppgåver. Målet er at norsk næringsliv på denne måten skal kunne kutte 10 milliardar kroner i administrative kostnader innan utgangen av 2015.

– Regjeringa vil at bedriftene skal bruke mest mogleg av tida sin på å drive næringsverksemd og minst mogleg tid på administrative oppgåver for å etterleve lovar og forskrifter. Vi treng innsikt og erfaring frå næringslivet for å forenkle lovar og reglar for norske bedrifter, sa nærings- og handelsminister Trond Giske under lanseringa av bloggen.

Bloggen opna 10. oktober, og forslaga har byrja kome inn allereie. Eitt konkret går ut på å redusere talet på moms-terminar frå seks til fire i året. Det vil redusere arbeidet med moms-oppgjer med 33%, seier ein innsendar. Ein annan føreslår utbetringar i Alt-inn som gjer arbeidet med rapportering meir effektivt.

Kampanjen legg vekt på tre særskilde område: enklare reglar, enklare rapportering og betre informasjon.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...