Heim Nyhende Vil ha samla ordbokpolitikk

Vil ha samla ordbokpolitikk

Språkrådet meiner Kulturdepartementet bør ta initiativ til ein samla ordbokpolitikk for dei neste tiåra.

– Det er viktig at ordbokkompetansen som er bygd opp gjennom Norsk Ordbok 2014, blir tatt vare på og blir utvikla vidare til beste for språkbrukarane når dette prosjektet tar slutt neste år, skriv Språkrådet i ei pressemelding.

I eit brev til Kulturdepartementet oppfordrar Språkrådet departementet til å ta initiativ til ein samla ordbokpolitikk for dei neste tiåra.

Styret i Språkrådet meiner det er viktig å finne attende til tiltak som er til beste for norsk skriftkultur, både bokmål og nynorsk, og andre språk som blir brukte i Noreg. 

– Dette bør skje gjennom nasjonale ordbokverk, gode tospråklege ordbøker, anna leksikografisk arbeid og tiltak som sikrar gode språksamlingar og nødvendig språkdokumentasjon, skriv Språkrådet, og viser til at ei ordbok kan vere på papir og/eller i digital format.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...