Heim Nyhende Sogn og Fjordane feira 250 år

Sogn og Fjordane feira 250 år

Sogn og Fjordane feira torsdag at det vart eit eige fylke for nøyaktig 250 år sidan. Ei rekkje unge talent stod på scena for å feire fylket med ein stor kulturfest.

 

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes ønskte velkomen til kulturfesten i Saften på Leikanger med å minne om at ungdom har hatt ein sentral plass i heile jubileumsåret.

– Vi har lagt stor vekt på å stimulere mange ulike tiltak og arrangement for og med ungdom. Mest av alt vil vi få fram den ungdommelege kreativiteten, engasjementet og dei flotte talenta vi har, sa Kjelsnes.

Blant dei unge talenta på scena var Line Dybedal Vederhus frå Selje og Jonas Nyløy Navarsete frå Sogndal. Sistnemnde har blitt kjent på YouTube for å syngje alle stemmene av Coldplay-songen «Living la vida» sjølv.

Av andre som stod på scena under kulturfesten var ASVO-bandet frå Årdal, Sirkus Smørdal, Drusar frå Jølster og Førde og dansegruppa In Motion frå Luster. Det var i tillegg eit internasjonalt innslag ved elevar frå United World College i Fjaler. Statsråd Liv Signe Navarsete var òg til stades på jubileet.

I tillegg blei det første amtkontoret på Nybø i Leikanger opna for publikum, etter å ha blitt flytta og restaurert. På 250-årsdagen for Sogn og Fjordane var det høgtidleg opning av bygget, med historieforteljing, avduking av informasjonstavle, song og musikk. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...