Heim Nyhende Vil kontraktfeste måla for skulen

Vil kontraktfeste måla for skulen

Partiet Høgre ønskjer no at alle rektorar skal ha kontraktfesta resultatmål for skulen sin, melder Klassekampen.

Det kjem fram i førsteutkastet til stortingsvalprogrammet for 2013–2017. Dette er ein type kontraktar som allereie er mykje nytta i kommunar og på vidaregåande skolar.

– Vi har slått fast at vi ønskjer å følgje opp rektorane og skulane sine resultat tettare, men akkurat korleis kontraktane skal sjå ut, blir litt opp til kvar enkelt kommune, seier nestleiar Linda Hofstad Helleland i programkomiteen til avisa.

Helleland peikar til osloskulen som eit døme på korleis det kan gjerast. Her har alle skular resultatkontraktar, og desse kontraktane med rektor baserer seg på resultata skulen oppnådde året før.

Skulebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo kommune ser ikkje noko negativt med å ha kontraktfesta resultatmål og seier til avisa at dette spesielt kan gagne dei svakaste elevane. 

Han peiker på at folk på venstresida ser ut til å meiner at skulen er bra nok som han er og at dei nøyer seg med ein skule tilpassa middelklassen fordi barn av middelklassen alltid greier seg.

– Dei har foreldre, søsken eller eit miljø som kan hjelpe til. Dei som ikkje har det er avhengige av at skolen følgjer med og følgjer opp, seier Ødegaard til avisa.

Magnus Marsdal i Manifets Analyse, forfattar av boka Kunnskapsbløffen, fryktar at forslaget til Høgre vil kaste dei vaksne ut i det han kallar ei egoistisk jakt på resultatmål.

– Når målstyring etter bestemte tal avgjer dei vaksne si løn, byrjar målingane å styre åtferda deira, i staden for barna sitt beste, seier Marsdal til Klassekampen.

Les heile saken her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...