Heim Nyhende Vil kontraktfeste måla for skulen

Vil kontraktfeste måla for skulen

Partiet Høgre ønskjer no at alle rektorar skal ha kontraktfesta resultatmål for skulen sin, melder Klassekampen.

Det kjem fram i førsteutkastet til stortingsvalprogrammet for 2013–2017. Dette er ein type kontraktar som allereie er mykje nytta i kommunar og på vidaregåande skolar.

– Vi har slått fast at vi ønskjer å følgje opp rektorane og skulane sine resultat tettare, men akkurat korleis kontraktane skal sjå ut, blir litt opp til kvar enkelt kommune, seier nestleiar Linda Hofstad Helleland i programkomiteen til avisa.

Helleland peikar til osloskulen som eit døme på korleis det kan gjerast. Her har alle skular resultatkontraktar, og desse kontraktane med rektor baserer seg på resultata skulen oppnådde året før.

Skulebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo kommune ser ikkje noko negativt med å ha kontraktfesta resultatmål og seier til avisa at dette spesielt kan gagne dei svakaste elevane. 

Han peiker på at folk på venstresida ser ut til å meiner at skulen er bra nok som han er og at dei nøyer seg med ein skule tilpassa middelklassen fordi barn av middelklassen alltid greier seg.

– Dei har foreldre, søsken eller eit miljø som kan hjelpe til. Dei som ikkje har det er avhengige av at skolen følgjer med og følgjer opp, seier Ødegaard til avisa.

Magnus Marsdal i Manifets Analyse, forfattar av boka Kunnskapsbløffen, fryktar at forslaget til Høgre vil kaste dei vaksne ut i det han kallar ei egoistisk jakt på resultatmål.

– Når målstyring etter bestemte tal avgjer dei vaksne si løn, byrjar målingane å styre åtferda deira, i staden for barna sitt beste, seier Marsdal til Klassekampen.

Les heile saken her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...