Heim Nyhende Vil kvitte seg med lusa

Vil kvitte seg med lusa

Lakselusa i Ryfylke, Nord-Jæren og Jæren-området har blitt stadig meir resistente mot medikamenta ein bruker for å bekjempe dei. I tillegg er det store  oppdaga mengder lakselus på villfisk.

Som eit ledd i kampen mot lakselus utarbeider Mattilsynet forslag til soneforskrifter i dei områda kor dei generelle tiltaka i nasjonal luseforskrift ikkje har hatt god nok effekt. Mattilsynet har nå sendt forslag til soneforskrift mot lakselus i Ryfylke ut på høyring.

Det er allereie innført soneforskrift for Hardanger og for delar av Nord- og Sør-Trøndelag.

Høyringa frå Mattilsynet omfattar forslag til forskrift om sone for å forebyggje og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunane Stavanger, Klepp, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Vindafjord , Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira og Haugesund.
Mattilsynet er uroa over utviklinga og dei konsekvensane  den aukande medikamentresistansen og dei store mengdene lakselus på villfisk kan ha på bestandane av villfisk i området. I tillegg kan lakselus også bli eit helse- og velferdsproblem for oppdrettslaksen.

Forslaget til soneforskrift inneheld mellom anna bestemmelsar om:
•  Fastsetjing av lusekoordineringsområde/ område for koordinert brakklegging
•  Tiltaksgrense for enkeltanlegg i sona
•  Oppsamling og destruksjon av lakselus og eggstrenger frå avløpsvatn frå slakteri
•  Krav til samarbeid om avlusing
•  Elektronisk registrering av data

Høringsfristen er sett til den 1. juni 2011. Les meir om denne saka her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...