Heim Nyhende Vil nynorsken tape i ei kommunesamanslåing?

Vil nynorsken tape i ei kommunesamanslåing?

Noregs Mållag fryktar at nynorsken kan tape når ein nynorskkommune slår seg saman med ein bokmålskommune. Det er ikkje Bent Høie (H) samd i . 

 

– I mange tilfelle vil nynorskbrukarane i ei stor kommunesamanslåingsreform koma i mindretal. Dette er noko som uroar oss, seier Marit Aakre Tennø, som er leiar i Noregs Mållag. 

Når fem av sju parti på Stortinget ønsker seg færre kommunar, tyder mykje på at nynorskkommunar kjem til å slå seg saman med kommunar som er språknøytrale, eller som har bokmål som administrasjonsspråk, skriv NRK Rogaland. 

– I mange tilfelle vil nynorskbrukarane i ei stor kommunesamanslåingsreform koma i mindretal. Dette er noko som uroar oss, seier Marit Aakre Tennø, som er leiar i Noregs Mållag.

Ho meiner at det derfor er svært viktig at politikarane som argumenterer for kommunesamanslåing, også har ein plan for korleis ein skal bevara eit språkleg mangfald.

 

– Språkproblematikken har ikkje blitt nemnt med eit ord i debatten om kommunesamanslåing. Det kan virka som om ingen har tenkt tanken, seier Aakre Tennø, til NRK Rogaland. 

Bent Høie er listetopp for Høgre i Rogaland, eitt av fire fylke i landet som har eit fleirtal av nynorskkommunar.

– Det viktigaste for kommunane er å gi innbyggarane eit godt tenestetilbod innan skule, helse og kommunal infrastruktur. Ikkje å vera eit språkområde, seier Høie, til NRK Rogaland. 

Aakre Tennø understrekar at Noregs Mållag verken er for eller mot kommunesamanslåing, men meiner at ein må sjå på kva som kan bli dei språklege konsekvensane av ei samanslåing. 

– Dersom ein finskspråkleg kommune skal slåast saman med ein svenskspråkleg kommune i Finland, og dette fører til at det svenskspråklege folket kjem i stort mindretal, fell føresetnaden for kommunesamanslåing bort etter lov. Dette sidan den svensktalande delen si stilling blir svekka, seier ho.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...