Heim Nyhende Vil styrke nynorsk

Vil styrke nynorsk

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sett ned ei ressursgruppe som skal arbeide for å styrke nynorsk som hovudmål.

I ein kommentar i VG i dag skriv Halvorsen om denne satsinga på å styrke nynorsk. Ho peikar i byrjinga av kommentaren på at det ikkje var ho som kunnskapsminister som fremja endringane i sidemålsopplæringa, men at det var tilrådingar frå Utdanningsdirektoratet.

– Eg bed i mitt svar om at ulike komptensemål blir vurderte, men strekar under at det ikkje er trekt nokon konklusjon. Spørsmålet om standpunktkarakterar og eksamen blir eit tema for høyringa om den nye læreplanen i norsk, og eg gir ingen signal i mitt svar om endringar i dette nå. Men eg bed om at alle faglege innspel til vurderings- og eksamensordninga blir vurderte, seier kunnskapsministeren i kommentaren.

Med bakgrunn i tala om at det i dag er 13,2 prosent av elevane i grunnskulen som har hovudmål, eit tal som blir halvert til 6,7 prosent i vidaregåande skule, ønskjer Halvorsen nå å jobbe for å styrke nynorsk.

– Derfor set Kunnskapsdepartementet allereie nå ned ei ei ressursgruppe for å styrke nynorsk som hovudmål. Eit interessant forslag som vil bli vurdert, er å gi elevar med nynorsk som hovudmål eit ekstra poeng ved opptak til høgare utdanning. Andre tema gruppa vil sjå nærare på er korleis vi kan styrke lærarane sin kompetanse i nynorsk og nynorske læringsressursar på nett, slår kunnskapsministeren fast.

– Vi må dessutan skaffe oss meir kunnskap om kvifor så mange elevar byter skriftspråk gjennom skuleløpet for å kunne snu denne utviklinga, legg ho til.

Halvorsen har også ei klar oppmoding til media:

– Skulen aleine kan ikkje sikre nynorsk. Det er massiv bokmålspåverknad i det offentlege rom. Riksavisene lar ikkje journalistane skrive på nynorsk og nettet er nesten reinsa for tekstar på nynorsk. Mi oppmoding går derfor også til alle medium. Ta på alvor at vi har to likestilte skriftspråk i Noreg. Sørg for at nynorsk blir haldt levande i eigne spalter.

Kunnskapsdepartementet sine sider kan du lese heile kommentaren frå Halvorsen.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...