Heim Nyhende Fleirtalet vil ha færre kommunar

Fleirtalet vil ha færre kommunar

Eit klart fleirtal ønskjer færre kommunar i Noreg, men ikkje der dei bur sjølv. Det kjem fram av ei undersøking som er gjennomført for KS.

Undersøkinga, som er utført av TNS Gallup, kartlegg haldningar til demokrati og styring både i befolkninga generelt og blant folkevalde i kommunar og fylke.

Eitt av tema er kommunesamanslåingar. Heile 65 prosent av befolkninga svarar at dei ønskjer færre kommunar. Men bare fire av ti ønskjer at kommunen dei sjølve bur i skal bli slått saman med nabokommunen.

Dei folkevalde er litt meir velvillige til kommunesamanslåingar: Sju av ti ønskjer færre kommunar, seks av ti kan også godta samanslåingar som gjeld kommunane dei sjølve er folkevalde i.

Men verken lokalpolitikarar eller folk flest vil ha tvangssamanslåingar. Eit klart fleirtal i båe gruppene meiner eventuelle kommunesamanslåingar må bli bestemt lokalt, ikkje av Stortinget, ifølgje undersøkinga. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...