Heim Nyhende Vil vakte språket i regionen

Vil vakte språket i regionen

Bygland kommune ønskjer at alle framlegg Setesdal regionråd gjer, skal kome på nynorsk.

Så viktig er dette for Bygland at dei fatta eit vedtak om saka i formannskapet, som sidan vart lagt fram for regionrådet. Ordførar Leiv Rygg i Bygland, som dessutan er leiar i regionrådet, seier til LNK-avisa at dette vart lagt fram som ei orientering for rådet om korleis Bygland ønskjer at det skal vere.

Tre nynorskkommunar

Setesdal regionråd består i dag av fire kommunar, Bygland, Valle, Bykle og Evje og Hornnes. Av desse er dei tre første nynorskkommunar, medan Evje og Hornnes er språkleg nøytral. Til NRK har Evje og Hornnes kommune gitt uttrykk for at dei ikkje ønskte å krevje at alle saker frå regionrådet vert lagde fram berre på nynorsk.

LES OGSÅ: Vil bli språkleg nøytrale

Ordførar Bjørn A. Ropstad seier til NRK at han er usamd i at alt skal skrivast på nynorsk, og at sakshandsamarane må få skrive på bokmål når det kjennest naturleg for dei.

Som før

– Det var ei oppmoding frå vår side som eg orienterte om, eg fann det feil å ta ho opp til handsaming med tanke på den saka Bykle no har oppe. Det vart ikkje fatta noko vedtak i rådet for eller imot, seier Leiv Rygg. I dag blir dei fleste saksframlegga frå regionrådet lagde fram på nynorsk, men ein del kjem også på bokmål. Slik vil det truleg halde fram, og stoda er sånn sett til å leve med, meiner han. Rygg understrekar at eit regionsamarbeid er avhengig av at partane i samarbeidet er så samde som mogeleg.

LES OGSÅ: Fryktar for skulemålet

Tidleg ute

Til no har altså nynorskkommunane vore i fleirtal i Setesdal regionråd. Rygg er ikkje i tvil om at både Bygland og Valle vil halde fram med å vere nynorskkommunar. Utsegner som ordførarane har gitt i media dei siste vekene, tyder på at målet har ein trygg posisjon desse to nabokommunane. Rygg trur i det heile at nynorsken har ein sterk posisjon hjå setesdølen.

– Vi har vore nynorskkommunar sidan nynorsken kom, seier han og peiker på at Bygland truleg var den første kommunen som tok landsmålet i bruk som administrativt språk. ¬

I tillegg talar mykje for at Lars K. Liestøl frå Bygland var den første stortingsmannen som nytta landsmål frå talarstolen på stortinget då han kom inn der i 1874.

– Dette syner noko av kva historiske og kulturelle røter vi har, slår Rygg fast.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...