Heim Nyhende Vil vakte språket i regionen

Vil vakte språket i regionen

Bygland kommune ønskjer at alle framlegg Setesdal regionråd gjer, skal kome på nynorsk.

Så viktig er dette for Bygland at dei fatta eit vedtak om saka i formannskapet, som sidan vart lagt fram for regionrådet. Ordførar Leiv Rygg i Bygland, som dessutan er leiar i regionrådet, seier til LNK-avisa at dette vart lagt fram som ei orientering for rådet om korleis Bygland ønskjer at det skal vere.

Tre nynorskkommunar

Setesdal regionråd består i dag av fire kommunar, Bygland, Valle, Bykle og Evje og Hornnes. Av desse er dei tre første nynorskkommunar, medan Evje og Hornnes er språkleg nøytral. Til NRK har Evje og Hornnes kommune gitt uttrykk for at dei ikkje ønskte å krevje at alle saker frå regionrådet vert lagde fram berre på nynorsk.

LES OGSÅ: Vil bli språkleg nøytrale

Ordførar Bjørn A. Ropstad seier til NRK at han er usamd i at alt skal skrivast på nynorsk, og at sakshandsamarane må få skrive på bokmål når det kjennest naturleg for dei.

Som før

– Det var ei oppmoding frå vår side som eg orienterte om, eg fann det feil å ta ho opp til handsaming med tanke på den saka Bykle no har oppe. Det vart ikkje fatta noko vedtak i rådet for eller imot, seier Leiv Rygg. I dag blir dei fleste saksframlegga frå regionrådet lagde fram på nynorsk, men ein del kjem også på bokmål. Slik vil det truleg halde fram, og stoda er sånn sett til å leve med, meiner han. Rygg understrekar at eit regionsamarbeid er avhengig av at partane i samarbeidet er så samde som mogeleg.

LES OGSÅ: Fryktar for skulemålet

Tidleg ute

Til no har altså nynorskkommunane vore i fleirtal i Setesdal regionråd. Rygg er ikkje i tvil om at både Bygland og Valle vil halde fram med å vere nynorskkommunar. Utsegner som ordførarane har gitt i media dei siste vekene, tyder på at målet har ein trygg posisjon desse to nabokommunane. Rygg trur i det heile at nynorsken har ein sterk posisjon hjå setesdølen.

– Vi har vore nynorskkommunar sidan nynorsken kom, seier han og peiker på at Bygland truleg var den første kommunen som tok landsmålet i bruk som administrativt språk. ¬

I tillegg talar mykje for at Lars K. Liestøl frå Bygland var den første stortingsmannen som nytta landsmål frå talarstolen på stortinget då han kom inn der i 1874.

– Dette syner noko av kva historiske og kulturelle røter vi har, slår Rygg fast.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...