Heim Nyhende Vinje mot Vestlandet i Årets nynorskkommune 2022

Vinje mot Vestlandet i Årets nynorskkommune 2022

Vestlandsfeltet framstår uhyre sterkt i kampen om å bli Årets nynorskkommune 2022. Vinje er utfordraren frå Vestfold og Telemark.

Dei tre vestlandskommunane Stad, Bergen og Kvam er alle nominerte til prisen, det er òg Vestland fylkeskommune. Blir det intern strid og vill vest? Kan Vinje vinne igjen? Svaret kjem 24. oktober. 

Prispotten for 2022 er dobla samanlikna med tidlegare år, og er no på 200.000 kroner. Forklaringa er at Kulturdepartementet går over til å dele ut prisen annakvart år framover. Premien er altså ekstra attraktiv i år, og det blir to år til neste gong den beste nynorskkommunen i Noreg kan vinne pris. 

Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som legg godt tilrette for nynorsken. I år vil juryen sjå særleg positivt på (fylkes)kommunar som har sett i gang tiltak for å etterleve krava i den nye språklova. 

Kulturministeren deler ut prisen

Prisen blir delt ut av kulturminister Anette Trettebergstuen måndag 24. oktober kl. 9.30–11.30 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er gratis og ope for alle, og det vil også bli strøymt.  
 
Meir informasjon og lenkje til sendinga finn du her:
Årets nynorskkommune (sprakradet.no) 

Debatt og rapportlansering

Er det berre i dei nynorske kjerneområda at nynorskelevar skal få høve til å bli trygge språkbrukarar? Kva utfordringar har kommunar i dei språklege randsonene, og korleis kan ein sikre nynorskelevane i såkalla språknøytrale område? 

Språkrådet har samla kunnskap om dette og lanserer Rapport om språkbyte. Eit kunnskapsoversyn om språkbyte frå nynorsk til bokmål.
 
Fjorårets vinnar, Ål kommune, ligg i randsona. Kommunen fekk prisen for å fremje eit språk som er truga. Ordførar Solveig Vestenfor stiller til debatt på Litteraturhuset.

Rogaland fylkeskommune er språknøytral, men må ta omsyn til nynorskkommunar i administrasjonsområdet sitt – innbyggjarar og kommunar som har rett til å bli møtte på nynorsk, og skuleelevar på nynorskskular. Korleis står det til med rettane til nynorskkommunane og nynorskelevane i Noreg?

Inghild Vanglo frå Rogaland fylkeskommune og Svein Olav Langåker frå Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) stiller òg til debatt. 

Astrid Randen er debattleiar. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...