Heim Nyhende Sunnfjord-ordførar om at Teater Vestland ikkje får auka støtte: – Oppsiktsvekkande løftebrot 

Sunnfjord-ordførar om at Teater Vestland ikkje får auka støtte: – Oppsiktsvekkande løftebrot 

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett får Teater Vestland ikkje den venta auken i løyvingar til husleige i Nynorskhuset. Dette bryt med staten sine positive signal gjennom fleire år og kjem til å gå ut over drifta. Det vil publikum få merke.   

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett torsdag 6. oktober var dårleg nytt for Teater Vestland. Det får ordføraren i Sunnfjord kommune, Jenny Følling, til å hente fram dei skarpaste orda:  

– Dette er oppsiktsvekkande. Det er eit klart løftebrot at ein ikkje står ved dei lovnadane som er gitt, seier ordførar Jenny Følling frå sitjande regjeringsparti SP i ei pressemelding frå Teater Vestland.

Fylkesordførar og partikollega Jon Askeland er ikkje mindre uroa på vegner av kulturlivet i fylket. Han kallar det dramatisk og peiker på oppbygginga etter pandemien.  

– Teater Vestland er ein sentral kulturaktør i Vestland, og dei har verkeleg fått kjenne på konsekvensane av pandemien. Dei og sektoren er i ein kritisk fase no, der det må satsast om teateret skal klare å koma på offensiven att. Når dei då ikkje vert høyrde, så er dette dramatisk – både for tilsette, og for innbyggjarar som risikerer å få eit ytterlegare redusert kulturtilbod, seier Jon Askeland.  

Publikum må betale prisen  

Teatersjefen kallar kulturbudsjettet eit angrep både på distrikta og nynorsken og får altså støtte frå både Sunnfjord-ordførar Jenny Følling og fylkesordførar Jon Askeland. 

Teater Vestland er inne i ei avgjerande tid med innflytting i nye lokale i den største nynorskklynga i Norge – Nynorskhuset – neste år. 

– Nynorskhuset står ferdig om åtte månader, og vi har allereie skrive under på leigekontrakten. Vi kan ikkje trekke oss, og no lemper staten prisen som må betalast over på publikum, seier Cecillie Grydeland Lundsholt.  

Når 2 millionar skal hentast frå dagens driftsbudsjett, får det alvorlege konsekvensar: Færre produksjonar, mindre turnéverksemd. 

Styreleiar i Teater Vestland, Rasmus Mo, peiker på at dette bryt med alle politiske lovnadar teateret har fått i arbeidet med finansiering.  

– Prosessen med Nynorskhuset har gått over nesten fem år. I løpet av desse åra har signala både frå staten og eigarane, det vil seie Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune, heile tida vore at vi skal gå for Nynorskhuset. Det har vist att, ikkje berre i festtaler, men i løyvingane både frå staten og eigarane. Når vi no endeleg står på målstreken, trekker staten seg. Det bør få folk i Vestland til å reagere, seier styreleiar for Teater Vestland, Rasmus Mo.  

Publikum i Vestland ikkje prioritert 

Teatersjefen meiner det er noko som skurrar i årets kulturbudsjett. 

Regjeringa foreslår å gi 23,3 milliardar kroner til kultur- og likestillingsfeltet. Teater Vestland får ei auke på 2,9 prosent i overføringane, men det dekker ikkje løns- og prisveksten og er i realiteten eit kutt, og altså inga støtte til husleiga i Nynorskhuset. 

– Kulturminister Anette Trettebergstuen prøver å framstille forslaget til kulturfeltet i statsbudsjett som gode nyheiter for distrikta. Ho gjentek løfta om at uansett kor ein bur, så skal ein ha tilgang på god kunst, kultur og idrett. Men at dette budsjettet skal vere ei styrking av kulturlivet lokalt og regionalt er vi djupt ueinige i, seier teatersjef Cecilie Grydeland Lundsholt og utdjupar:  

– Teater Vestland er det største nynorske turneteateret i Norge. Vi kjem med teater til folk der dei bur lokalt og regionalt, og vi svarer på satsingane i Hurdalsplattforma: Fleire kulturarbeidsplassar, kultur der folk bur, styrking av nynorsken. Vi er ikkje døve for det som skjer i verda og at presset på den norske økonomien er stort, men med statsbudsjettet som blei lagt fram i dag, er det i alle fall tydeleg at nynorsk scenekunst til folk som har busett seg i distrikta i Vestland ikkje er ein prioritet, seier teatersjefen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...