Heim Nyhende - Viser at kommunane har meir makt

– Viser at kommunane har meir makt

Landets største pensjonsfond flyttar investeringar frå kol til fornybart. Eid-ordføraren meiner dette viser at kommunane er viktige for det grøne skiftet.

 

Eid-ordførar Alfred Bjørlø (V) seier han er utruleg glad for at Kommunal Landspensjonskasse (KLP) trekkjer seg ut av alle selskap som har meir enn 50 prosent av inntekta frå kol.

Det var Eid kommune som først tok initiativet til å få KLP ut av kol. KLP leverer pensjons-, finans- og forsikringstenester til kommunar og fylkeskommunar over heile landet.

– Det byrja med at me i fjor vedtok å sjå på korleis alle investeringane våre kunne få ein grøn profil, fortel Bjørlo til Framtida.no.

Han følgde opp med å ha møte med KLP og skriva brev til dei.

– Dei svarte at dei gjorde som eigarane deira (kommunane) ville, og at dette var første gong nokon spurde dei om dette. KLP tok tak i dette på eigarmøta dei hadde, og fekk positive tilbakemeldingar.

Eid-ordføraren meiner denne historia viser at kommunane kan gjera meir for å få til større endringar, enn mange er klar over.

LES OGSÅ: – Omstillinga må byrja i dag

Flyttar halv milliard

KLP reknar med at vedtaket vil medføra sal av aksjar og obligasjonar på i underkant av 500 millionar kroner.

Like mykje skal samtidig investerast i fornybar energi, varslar pensjonsfondet. Desse investeringane skal skje i framveksande økonomiar.

Avgjerda er eit bidrag til «eit heilt nødvendig skifte» frå fossilt brensel til fornybar energi, meiner KLP.

– Vi har lenge vore ei viktig finansieringskjelde for norsk vasskraft og har vesentleg større investeringar i fornybar energi enn i olje-, gass- og kolselskap samla, seier KLPs konsernsjef Sverre Thornes i ei pressemelding.

– Samtidig sel vi oss ut av kolselskapa for å gje eit signal om at det er nødvendig å gjennomføre eit skifte frå fossilt brensel til fornybar energi, seier han.

LES OGSÅ: Her er verdas grønaste økonomi

Ventar med olje og gass

Ifølgje ei utgreiing frå KLP er det ikkje venta at det vil svekkje avkastinga vesentleg å trekkje seg ut av kolselskapa.

– Dette er eit viktig steg mot eit meir klimavennleg samfunn. Eg håpar dette er snøballen som byrjar å rulla, seier Alfred Bjørlo og meiner utgreiinga til KLP viser at det er ingen veg tilbake for Statens pensjonsfond – utland – det såkalla oljefondet.

Førebels er det ikkje aktuelt for KLP å trekkje seg ut av olje og gass.

– Eg har respekt for at det er meir komplisert når det gjeld olje, og gass. Men ei dreiing mot meir fornybar energi vil tvinga seg fram etter kvart.

TEMA: DET GRØNE SKIFTET

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...