Heim Nyhende Mobiliserer for lokal litteratur

Mobiliserer for lokal litteratur

Etne Bibliotek slår på stortromma og samlar 25 forfattarar og redaktørar av lokale bøker.

 

22. til 23. november inviterer bibliotekssjef i Etne Marit Rønnevik til bokfestival og julemesse i samarbeid med Skakke – senter for skule, idrett og kultur.

– Me lagar denne festivalen for å løfta fram den lokale litteraturen, spesielt faglitteratur om regionen.  Det kjem ut så mykje flotte fagbøker lokalt som kjem heilt i skuggen av bestseljarane, seier ho.

– Lokale bokhandlarar gjer mykje få å fram lokal litteratur, men når kjedebokhandlarane overtar med innkjøparar utan interesse for det lokale og med fokus på forteneste, blir det endå meir einsretting, mindre plass til lokale uttrykk og tema, og større sjansespel for forlaga å gje det ut. Men dette er viktig litteratur som gjev kunnskap om kultur, historie, landskap, næringar og tradisjonar hos oss. Litteraturen gjev oss ei sterkare kjensle av å høyra til og setja pris på staden der me bur og han gjer det mogeleg å formidla det vidare til nye generasjonar og til dei som har flytta hit, slik at dei forstår meir om staden der dei bur.

Marit Rønnevik meiner det handlar om at mindre område, lokalsamfunn og miljø også må ha høve til ytringar og litteratur.

– Lokal litteratur er ofte vanskeleg å finna fram til, produsert av idealistar på små forlag utan store marknadsføringsbudsjett. Det gjeld også for biblioteka, der den viktigaste leverandøren av bøker ikkje ser seg råd til å tilby lokal litteratur. Ein slik festival kan difor også bli ein viktig salskanal, seier Marit Rønnevik.

Sydvest bokfestival og julemesse har til saman 40 programpostar. Det blir føredrag, juleverkstad for born, kafe, demonstrasjonar og kurs, song, musikk og kino – i tillegg til salsutstilling.

På ståande fot veit ikkje Marit Rønnevik om andre festivalar som har ein rein lokal profil slik som denne. Festivalen let seg gjennomføra takka vera stor dugnadsinnsats og støtte lokalt.

– Me håpar på tilreisande frå heile Sydvest-regionen, ei viktig målsetting med festivalen er å bli ein møteplass for alle som skriv og formidlar uansett form – trykt, digitalt, lyd eller film, eller har idèar om det og treng hjelp og inspirasjon til å koma i gang. Etne er ein naturleg møtestad ettersom det er mogeleg å koma hit for svært mange i dei fire distrikta utan altfor lang reise, avsluttar biblioteksjefen i Etne folkebibliotek.

Frå programmet:

Leseglede frå barndom til notid, ved Anne Karin Fonneland.

Rogaland under okkupasjonen. Daglegliv under krigen, ved Jan-Petter Helgesen.

Båten i Sunnhordland, ved Tore Lande Moe.

Peder Bakar får seg bollemaskin, ved Ingvild Sjo Englatrollet Elea er modig. Program for barn frå 3-8 år. Ved Janne Nerheim.

Garborg og Skou, ved Marit Elisebet Totland.

Høgdepunkt frå årbøkene

Gamle bilete vart til store slektsbøker

Nord-Huglo båtbyggeri

Les meir her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...