Heim Nyhende Wegard Harsvik ny rådsordførar i Nynorsk kultursentrum

Wegard Harsvik ny rådsordførar i Nynorsk kultursentrum

Wegard Harsvik (43) vil som nyvald rådsordførar fokusere på oppfølginga av språkmeldinga, og han gler seg også til å vere med og realisere språkåret 2013.

Like før jul blei dåverande rådsordførar Morten Søberg utnemnd til statssekretær i Finansdepartementet. Han sa då straks frå seg vervet i Nynorsk kultursentrum.

Den nye rådsordføraren har alt vore statssekretær i to departement. Harsvik skal leie rådet i Nynorsk Kultursentrum i 2011 og 2012.

– Eg har sterke kjensler for nynorsken, og det arbeidet Nynorsk kultursentrum gjer, er svært viktig. Med rådet i ryggen vil eg gjerne setje meir trykk på oppfølginga av den viktige språkmeldinga. Språkåret 2013 er eit stort og viktig prosjekt eg gler meg til å vere med og realisere, seier Harsvik i ei pressemelding.

22 stiftarar står bak Nynorsk kultursentrum; mellom andre Møre og Romsdal fylkeskommune, Universitet i Tromsø, Det Norske Samlaget og Noregs Mållag.

Stiftinga eig og driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik som er under etablering. Stiftinga gjennomfører eit breitt kulturprogram året rundt. Høgdepunktet er Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet i slutten av juni, ei årleg feiring av den nynorske skriftkulturen.

Like før jul vedtok Ulvik herad å bli ny medstiftar. Bakgrunnen er at Nynorsk kultursentrum no har ansvaret for å utvikle og drive Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.

Wegard Harsvik (43) er cand.mag. med sosialøkonomi, sosiologi og historie i fagkrinsen. Som gymnasiast var han med og skipa lokallag av Norsk Målungdom i Fauske, og han har vore leiar i Sosialdemokratisk Studentforbund. Han har lenge vore aktiv i Arbeidarpartiet og har møtt som vararepresentant i Stortinget.

Harsvik var politisk rådgivar i Kunnskapsdepartementet (2000–2001), statssekretær i Sosial- og helsedepartementet (2005–2007) og i Kultur- og kyrkjedepartementet (2007–2009). I 2004 gav han saman med Stein Moen ut boka ”Eit nytt nei”. No arbeider han i Fagforbundet, og i rådet for Nynorsk kultursentrum representerer han Noregs Mållag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...