Heim Nyhende Hjelper skilsmisseborn

Hjelper skilsmisseborn

I Sola kommune i Rogaland har dei eigne samtalegrupper for born og ungdom som kjem frå skilsmisseheimar.

– Me har fått positive tilbakemeldingar frå tidlegare grupper og ønskjer å halde fram med dette tilbodet. Me veit at desse borna ikkje nødvendigvis har større problem enn andre born, men at nokre har det vanskeleg og strever med å bli fortrulege med at far og mor ikkje bur saman lenger. Samtalegruppa er tenkt som eit førebyggjande tiltak, seier helsesyster Kari Sleen til Solabladet.

Gruppene tek føre seg ulike tema som sorg, håp, samvær i ferien, at mor eller far finn seg ny kjærast, nye sysken, sjalusi og korleis stoda heime har innverknad på kvardagen.

– Fire til seks born på omlag same alder er samla i gruppene. Me held til på skulane ein time på slutten av ein skuledag. Kor langt borna har kome i prosessen med skilsmissa kan variere. For nokre har kanskje foreldra vore skilde i fem år. For andre skjedde brotet nyleg. Men det kan vera viktig at borna har vorte vande med den nye situasjonen før dei startar i ei slik gruppe, seier Sleen. Erfaring viser at borna kan hjelpe kvarandre med tips og råd som dei vaksne ikkje tenkjer på.

Skulehelsetenesta i Sola er ikkje dei første som har eit slikt tilbod for skilsmisseborn. Det starta i Bærum for rundt 10 år sidan. Ei helsesyster der merka at mange av samtalane ho hadde med ungar på skulen handla om samlivsbrot. Ho tenkte at det måtte vere ein god idé for desse borna å kome saman for å sjå at dei ikkje var åleine. Ho erfarte at ungane syntest det var godt å få lufte tankar og kjensler med kvarandre.

Helsesyster i Sola, Kari Sleen, fortel at dei nyttar barneboka ”Even og skilsmissen” for dei minste borna, og forteljingar, som er laga til dette føremålet, for dei større borna. Sleen fortel vidare at nokre av tilbakemeldingane frå skilsmisseborna til foreldra går på at dei ikkje vil vere sendebod mellom mor og far, og at dei synest det er vanskeleg når foreldra snakkar stygt om kvarandre.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...