Heim Nyhende Ungdommar vil bli spurde

Ungdommar vil bli spurde

36 norske jenter og gutar mellom 14 og 18 år meiner lokalavisa spør dei for lite i saker som gjeld ungdommar.

 

Dette kjem fram i ei undersøking som LLA (Landslaget for lokalaviser) har gjort i samband med Ung & engasjert-prosjektet. Ungdommane som tok del i undersøkinga, kjem frå Etne, Egersund, Kvinnherad, Svolvær og Nittedal.

Ungdommane som var med i undersøkinga, peikar vidare på at det ofte er dei same, helst menn, som blir intervjua. Elles etterlyser ungdommane teikneseriar for unge, eigne vêrspalter, sprekare avisdesign, eigne ungportrett og ei meir gjennomtenkt sisteside.

Ungdommane i undersøkinga vil helst ikkje sjå svart-kvitt-bilete i avisene, saker med slike bilete les dei ikkje.

«Fire- og fem i farten» er ei type spalte ungdommane synest det er kjekt å lese, og aviser som nyttar dette, får ros av tenåringsgruppa. Få av ungdommane finn lokalavisene sine nettstader særleg interessante. Dei saknar at desse nettstadene blir oppdaterte litt oftare.

– Det er ikkje tvil om at storparten av dei som er intervjua, føretrekkjer å lesa papiravisa. Dei trur også at det vil bli slik i framtida. Det er noko eige å bla gjennom lokalavisa på papir, meiner dei, seier redaktør for undersøkinga, Tomas Bruvik, i rapporten.

Lokalaviser som er nemnde i rapporten er Grannar, Gjesdalbuen, Våganavisa, SortlandsAvisa, Dalane Tidende, Varingen og Sunnhordland. Alle desse avisene har anten ein eigen ungdomsredaksjon, eller dei satsar aktivt på å skrive for ungdom.

Redaktør i Grannar, Arne Frøkedal, meiner ungdomsredaksjonen dei fekk i sving sist haust, skapar ein vinn-vinn-situasjon for både skule og avis. Grannar samarbeider med Etne vidaregåande skole om ungdomsredaksjonen.

Årsaka til at lokalavisa valde å satse på ein eigen ungdomsredaksjon har med Ung & engasjert-prosjektet, som Grannar er med i, å gjere.

– Ung & engasjert har vore med og inspirert oss til å dra i gang redaksjonen. Vi er med dette blitt meir bevisste på ein ung profil i avisa, fortel Arne Frøkedal.

På Stord har avisa Sunnhordland hatt ungdomsredaksjon i fleire år. Gjennom eit samarbeid med medialinja på den vidaregåande skulen rekrutterer avisa medarbeidarar til ung-redaksjonen.

– Samarbeidet med skulen er eit veldig pluss for oss, og eg håpar vi kan få eit endå tettare samarbeid i åra som kjem, seier Sunnhordland-redaktør Magne Kydland i rapporten.

Stord-ungdommane som er med i ungdomsredaksjonen er nøgde med måten stoffet deira blir presentert på. Dei er samde om at det er viktigast at det dei skriv blir presentert i papiravisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...