Heim Nyhende Ungdommar vil bli spurde

Ungdommar vil bli spurde

36 norske jenter og gutar mellom 14 og 18 år meiner lokalavisa spør dei for lite i saker som gjeld ungdommar.

 

Dette kjem fram i ei undersøking som LLA (Landslaget for lokalaviser) har gjort i samband med Ung & engasjert-prosjektet. Ungdommane som tok del i undersøkinga, kjem frå Etne, Egersund, Kvinnherad, Svolvær og Nittedal.

Ungdommane som var med i undersøkinga, peikar vidare på at det ofte er dei same, helst menn, som blir intervjua. Elles etterlyser ungdommane teikneseriar for unge, eigne vêrspalter, sprekare avisdesign, eigne ungportrett og ei meir gjennomtenkt sisteside.

Ungdommane i undersøkinga vil helst ikkje sjå svart-kvitt-bilete i avisene, saker med slike bilete les dei ikkje.

«Fire- og fem i farten» er ei type spalte ungdommane synest det er kjekt å lese, og aviser som nyttar dette, får ros av tenåringsgruppa. Få av ungdommane finn lokalavisene sine nettstader særleg interessante. Dei saknar at desse nettstadene blir oppdaterte litt oftare.

– Det er ikkje tvil om at storparten av dei som er intervjua, føretrekkjer å lesa papiravisa. Dei trur også at det vil bli slik i framtida. Det er noko eige å bla gjennom lokalavisa på papir, meiner dei, seier redaktør for undersøkinga, Tomas Bruvik, i rapporten.

Lokalaviser som er nemnde i rapporten er Grannar, Gjesdalbuen, Våganavisa, SortlandsAvisa, Dalane Tidende, Varingen og Sunnhordland. Alle desse avisene har anten ein eigen ungdomsredaksjon, eller dei satsar aktivt på å skrive for ungdom.

Redaktør i Grannar, Arne Frøkedal, meiner ungdomsredaksjonen dei fekk i sving sist haust, skapar ein vinn-vinn-situasjon for både skule og avis. Grannar samarbeider med Etne vidaregåande skole om ungdomsredaksjonen.

Årsaka til at lokalavisa valde å satse på ein eigen ungdomsredaksjon har med Ung & engasjert-prosjektet, som Grannar er med i, å gjere.

– Ung & engasjert har vore med og inspirert oss til å dra i gang redaksjonen. Vi er med dette blitt meir bevisste på ein ung profil i avisa, fortel Arne Frøkedal.

På Stord har avisa Sunnhordland hatt ungdomsredaksjon i fleire år. Gjennom eit samarbeid med medialinja på den vidaregåande skulen rekrutterer avisa medarbeidarar til ung-redaksjonen.

– Samarbeidet med skulen er eit veldig pluss for oss, og eg håpar vi kan få eit endå tettare samarbeid i åra som kjem, seier Sunnhordland-redaktør Magne Kydland i rapporten.

Stord-ungdommane som er med i ungdomsredaksjonen er nøgde med måten stoffet deira blir presentert på. Dei er samde om at det er viktigast at det dei skriv blir presentert i papiravisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...