Heim Nyhende Vil ha samarbeid om kvalitetsinformasjon på nett

Vil ha samarbeid om kvalitetsinformasjon på nett

Professor Terje Rasmussen meiner nettversjonen av Store Norsk Leksikon burde ha inngått samarbeid med verdas største leksikon på nett, Wikipedia, for lenge sidan.

– Om tre år er dei lova midla (red. merk. frå staten) brukt opp. Løysinga for Norsk nettleksikon er nærliggjande, ja, nokså opplagt: Nettleksikonet og Wikipedia inngår jo før jo heller eit samarbeid om å redigere om artiklane frå Store Norske Leksikon slik at dei passar inn i Wikipedia sin profil og teknologiske plattform, seier Rasmussen i eit essay på Prosa sine nettsider. Prosa er eit litterært tidsskrift for sakprosa.

Terje Rasmussen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo og er i tillegg Professor II ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).

Det 10 år gamle nettleksikonet Wikipedia har meir enn 365 millionar lesarar av versjonar på 262 språk og er verdas åttande mest besøkte nettstad. Fleire av versjonane har over ein million artiklar. Midt på dagen mottar Wikipedia 60.000 sideførespurnader per sekund.

Ingen eig artiklane på Wikipedia, som er opent tilgjengeleg i tråd med Creative Commons-lisensen, og kan redigerast av andre. Ei av årsakene til suksessen til Wikipedia er Google. Mange av søka kjem til nettleksikonet gjennom denne søkjemotoren.

Kritikken mot Wikipedia har sidan oppstarten gått på kvalitetssikring i forhold til at brukarane kan vere med og redigere informasjonen som blir lagt ut.

– Trur dei at å bidra til Wikipedia er som å lire av seg noko i dei akk så utskjelte nettdebattane, spør Rasmussen.

– Kritikarane av Wikipedia ser gjerne bort frå diskusjonane og editeringane som ofte ligg bak ein artikkel, held han fram.

Professoren har ingen reservasjonar mot å anbefale sine studentar å bruke Wikipedia.

– Som universitetslærar er mitt råd til studentane at Wikipedia med fordel kan brukast for å skaffe seg innførande kunnskap i eit felt eller eit tema, men at nettleksikonet ikkje bør bli brukt som kjelde på linje med vitenskaplege arbeid. På denne måten er Wikipedia langt meir brukbart enn nettutgåva av Store Norske slik ho står fram i dag, slår Rasmussen fast.

For to år sidan kom Store norske leksikon ”2.0” (SNL), eit reklamefinansiert og ope leksikon der brukarar kunne ta del i redigeringa, Store Norske på nett er forløparen til det planlagte Norske nettleksikon (Nn). Alt innhaldet på Nn skal vere kvalitetssikra slik at det blir haldbart med tanke på fagleg innhald, kjeldekritikk og pedagogisk og språkleg presentasjon.

Nn har ifølgje professor Rasmussen over 30 millionar kroner og seks institusjonar frå kultur og bank i ryggen. Nn skal ta med seg dei 180.000 artiklane som finst på SNL i dag inn i framtida.

Rasmussen meiner brukarane av Nn og Wikipedia vil sjå på dei to tenestene som like.

-I fjor gav Kunnskapsforlaget opp, og ville overlate nettversjonen av Store Norske Leksikon til ein annan ansvarleg utgjevar. Wikipedia blei ikkje rekna som ein av dei, skriv Terje Rasmussen i essayet sitt.

– Med synergien frå dei to kulturane kan ein etablere ein norsk supernode med kvalitetsinformasjon, samstundes som Norsk nettleksikon unngår å bli mammuten som trist trampar inn i solnedgangen, sluttar han.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...