Heim Nyhende Widvey: UiO må fullføre Norsk Ordbok

Widvey: UiO må fullføre Norsk Ordbok

Universitetet i Oslo seier at dei ikkje har folk til å ferdigstilla Norsk Ordbok-rettleiinga dei har fått 400.000 kroner for å laga.

 

Mens påtroppande språkdirektør og prosjektleiar Åse Wetås saman med dei fem medarbeidarane ho har igjen i Norsk Ordbok i haust gjer ferdig siste bindet av det store oppslagsverket Norsk Ordbok, vil ikkje UiO lage brukarrettleiinga til verket. I eit brev til Kulturdepartementet skriv universitetet no at dei ikkje har bemanning til det.

Rettleiinga har dei før søkt om ekstra pengar til å lage, og departementet har løyvd 400.000 kroner til føremålet.

– Sidan dette prosjektet vart sett i gang i 2002, har det kosta staten utruleg mange pengar. Det er sterkt beklageleg at universitetet ikkje ser seg i stand til å prioritere arbeidet med ei brukarrettleiing heilt i sluttfasen, seier Thorhild Widvey (H) til Klassekampen.

Om ikkje universitetet kan klare dette sjølv, må dei finne andre som kan gjere det innan årsskiftet, krev kulturministeren.

LES OGSÅ: Tilsette i Norsk Ordbok går til sak mot UiO

– Småleg
Det komplette tolvbindsverket med 300.000 norske dialektord og nynorskord skal lanserast i mars neste år, har kosta 130 millionar kroner å fullføre, men manglar altså ei brukarrettleiing.

Hovudredaktør for Norsk Ordbok Oddrun Grønvik synest UiO er smålege som ikkje vil lage brukarrettleiinga.

– Dette er ein type oppslagsverk på nett som vi ikkje har hatt maken til i Noreg før. Norsk Ordbok blir så uendeleg mykje rikare og komplekst enn tidlegare ordbøker med detaljerte opplysningskategoriar og kjeldetilvisingar som krev rettleiing, seier Grønvik til avisa.

LES OGSÅ: Skisse til løysing for språksamlingane og Norsk Ordbok

– Utanfor oppdraget
Leiar Kristian Emil Kristoffersen ved Institutt for lingvistikk og nordiske studium, som driv ordboksprosjektet, lover å gjere ferdig papirversjonen av Norsk Ordbok innan utgangen av året, som avtalt, men meiner ei separat rettleiing aldri har vore ein del av oppdraget.

– Det er mykje som har endra seg sidan vi søkte om desse pengane. Vi har måtta gjere ei fortløpande vurdering av kva ressursar vi har til rådvelde, seier Kristoffersen.

Universitetet i Oslo sa i fjor frå seg ansvaret for ordboksprosjektet fordi dei heller ville reindyrke ambisjonen om å bli eit internasjonalt toppuniversitet. Når det tolvte bindet er ferdig, er framleis berre ein del av dei 300.000 oppslagsorda digitaliserte og søkbare på nett. Så langt har det ikkje lykkast å få til ei vidareføring av prosjektet i eit anna fagmiljø. (©NPK)

LES OGSÅ: Styreleiar for Norsk Ordbok går i protest

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...