Heim Nyhende Ynskjer røysterett for 16 – åringar

Ynskjer røysterett for 16 – åringar

Ein av fire kommunar ynskjer no å bli med på forsøk med røysterett for 16 – og 17 – åringar ved lokalvalet i 2011. Blant desse er Norddal kommune.

Norddal kommune i Møre og Romsdal er ein av totalt 127 kommunar som har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om å få delta i forsøket med å gi 16- og 17-åringar røysterett ved lokalvalet i 2011. Ordførar Bjørn Inge Ruset (Ap) meiner det er viktig å høyre på dei unge.

– I vår kommune reiser ungdommane ut når dei byrjar på vidaregåande. Me som er politikarar får difor ikkje dei naudsynte korrektiva frå den aldersgruppa. Det treng me. Difor kan det vere nyttig å gi 16-åringane røysterett, slår han fast.

Skape interesse

Han meiner ungdommane viser engasjement og kjem med relevante og gode saker som politikarane må høyre på.

– Dei er altså ikkje for unge til å røyste når dei er 16 år?

– Eg trur det er like mykje godt og dårleg med alle veljarar, både dei på 16, 30 og 80 år, meiner Ruset.

Røysterett for 16- og 17-åringar ville ikkje berre auke engasjementet og valdeltakinga blant dei unge, trur han. Det ville også i følgje Ruset skape ei interesse for heimkommunen som igjen kanskje kan føre til at fleire flytter attende til Norddal.

– Men aller mest treng me å høyre om kva saker ungdommane meiner er viktige. Eg tok denne saka opp med ungdomsrådet, og dei ville også ha røysterett for 16-åringar, seier Bjørn Inge Ruset.

Vil ha variasjon

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa er godt nøgd med talet på kommunar som har søkt.

– Det er overveldande. Eg er veldig glad for at så mange kommunar er opptekne av at ungdom skal få engasjere seg i politikk, seier ho i ei pressemelding.

I løpet av hausten vil departementet bestemme kva for nokre kommunar som får vere med i forsøket. Då vil det til dømes bli lagt vekt på geografisk spreiing, å få med både små og store kommunar, samt variasjon i den politiske samansetninga. Det vil også bli lagt vekt på om kommunen har ein medviten politikk for å få ungdom engasjert i politisk arbeid eller i kommunale prosessar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...