Heim Nyhende

Nyhende

Lindgren på nynorsk

Lindgren på nynorskAv LNK NYTT 21.aug.2007I haust kjem Astrid Lindgrens Mio, min Mio på nynorsk for første gong.Det er forlaget Damm som gir ut...

NVE aukar småkraftfarten

NVE lovar olje- og energiministeren å skru opp farten på handsaminga av konsesjonssøknader for små kraftverk.Olje- og energiminister Terje Riis Johansen vil ha fleire...

– Bruk marknadsmakta

Fylkeskommunane må, ei eigenskap av å vere skuleeigarar, bruke marknadsmakta si slik at elevane får skulebøker til skulestart. Det seier Noregs Mållag i ei...

Legg ned Kvinnebasen.no

Legg ned Kvinnebasen.noAv LNK NYTT 18.aug.2008Nettstaden Kvinnebasen.no vert lagt ned 1. september. Databasen har i ni år synleggjort leiar- og styrekompetanse hos kvinner.Kvinnebasen.no blei...

Skal lære norsk med teikneseriar

Nynorsksenteret lanserer eigen nettstad med nynorske teikneseriar til bruk i norskfaget.På nettstaden finst både ferdige teikneseriar og ressursar til å utvikle eigne seriar. Norske...

Sigmund Skard-stipend til Edmund Austigard

Edmund Austigard er årets mottakar av Sigmund Skard-stipendet på 25.000 kroner som Det Norske Samlaget deler ut.Stipendet skal gå til ein forfattar som har...

Seine nynorskbøker igjen

Lærebøker på nynorsk kjem ikkje tidsnok til skulestart i år heller, skriv NRK Sogn og Fjordane.Og i ein del av faga vil det ikkje...

40.000 forstår ikkje læraren

Meir enn 40.000 barn i grunnskulen har for dårlege norskkunnskapar til å følgje vanleg undervisning. Kunnskapsdepartementet vil vite kvifor.I fjor fekk 40.017 grunnskuleelevar særskilt...

Kommunar betalar ut mindre sosialhjelp

Norske kommunar har spart over ein milliard sosialhjelpskroner på tre år. Utviklinga har samanheng med den gode arbeidsmarknaden.Tre av fire kommunar har minska utgiftene...

Sommarsnakk med Bente Riise

Redaktør i Syn og Segn, Bente Riise, håper på "full perestrojka" i kjølvatnet av språkmeldinga.Namn: Bente RiiseAlder: 46Jobbar med: Redaktør i det nynorske tidsskriftet...

Sommarsnakk med Gunhild Berge Stang

Leiar i Noregs Ungdomslag har ein pc som ikkje vil lyde.Namn: Gunhild Berge StangAlder:  34Jobbar med: Leiar i Noregs Ungdomslag, rådgjevar i Sogn og...

Sommarsnakk med Magnhild Meltveit Kleppa

Nynorsken er ikkje berre eit språk, det er eit fellesgode, meiner kommunalministeren.Namn: Magnhild Meltveit KleppaAlder: 59Jobbar med: Politikk: Folkestyre og samfunnsutvikling. Rammer for gode...

NYNORSK INSPIRASJON

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...
Ordførar Jorunn Skåden delte ut bokkasse til 1. og 2. trinn ved Valestrand oppvekstsenter. Foto: Svein Olav B. Langåker

Sveio deler ut nynorske bøker for 100.000 kroner

Bruker premiepengane på nynorske bøker for barn og unge etter å ha blitt kåra til Årets nynorskkommune i fjor. –...

Tysvær snudde negativ nynorsktrend

  Elevane på nynorskskulane i Tysvær kommune valde vekk nynorsk. No har kommunen klart å snu trenden.   I 2016 ville ingen foreldre ved skulane...

Slik vil Bergen ta ansvar for meir nynorsk

  Stort fleirtal i Bergen bystyre for meir bruk av nynorsk i Vestlandets hovudstad. Byrådsleiar...

MEST LESE

Jan Olav Fretland er kurshaldar for komande kurshaldarar i kurset På sakslista. Foto: Samlaget og montasje

Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og nynorsk?

Velkommen til kurs! Me skal bruka to dagar på å gå gjennom viktige reglar og råd for den som skal kursa offentleg tilsette. Hovudmålet med...

Lanserer ny og betre nettside for nynorske bøker

Nettsida nynorskbok.no er blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk. Nynorskbok.no er eit tilbod frå...

Nynorsk kultursentrum med på stjernelag i forsking 

Nynorsk kultursentrum er med i eitt av 82 prosjekt som får støtte frå ordninga for banebrytande forsking i  Noregs forskingsråd. Ibsen og Bjørnson opna den...

Ottar Grepstad med ny bok om bøker

Forfattar Ottar Grepstad kjem med boka Bokhistorier om bok- og forlagshistorie. – Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar i...