Heim Innspel Hagl av leksikon over Førde

Hagl av leksikon over Førde

Tysdag 20. oktober klokka 11.00 hagla det med nynorske leksikon over Førde. Det nynorske nettleksikonet Allkunne.no vart presentert på Hafstad vidaregåande skule, og på Sunnfjord hotell la NRK Sogn og Fjordane fram fire digre bøker med fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. Dei byggjer på fylkesleksikonet på nett, som NRK Sogn og Fjordane har hatt på nettsida si sidan 2001.

I staden for å øse meg over at lanseringane kom oppå kvarandre valde eg å ta det som eit godt teikn i tida for alle som har sakna nynorske leksikon. Eg var med på lanseringa av Allkunne.no, med ein meir eller mindre engasjert avgangsklasse som publikum. På spørsmål om nytteverdien strekte éin seg til å seie at han nok trudde det kunne kome til nytte i norsktimane!

Attersyn

Eg var litt splitta i hovudet der eg sat. Mintest attende til då vi i NRK Sogn og Fjordane byrja med nettleksikon i 2001. Det var mogeleg på grunn av ein medarbeidar og fylkeskjennar som Ottar Starheim, og pengar frå Sogn og Fjordane Sparebank, Sogn og Fjordane fylkeskommune og nrk.no. Sistnemnde vart med for at opplegget skulle vere ein pilot for eventuelle andre fylkesleksikon rundt om på distriktskontora. Men ingen andre har våga seg i ferd med det.

Tung arv

Nettleksikonet for Sogn og Fjordane er eit framifrå døme på slikt som aldri hadde vorte noko av om vi hadde visst kva det ville koste av tid og pengar. No har det også kome i bokform og kan settast i ei hylle, Men det som for alltid vil kvile på kontoret sine skuldrer, er at nettutgåva skal haldast ved like og fornyast, år ut og år inn. No set dei to medarbeidarar på å få det rusta opp, etter at bokprosjektet har kravt all tid lenge. Deretter skal ein person halde det ved like med éin arbeidsdag i veka. Det er ein tung arv for eit lite distriktskontor, men flott for Sogn og Fjordane.

Samarbeid

Før eg slutta som distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane, gav eg munnleg godkjenning til at Allkunne.no kunne bruke fylkesleksikonet vårt som kjelde for omtale av stoff frå Sogn og Fjordane. Eg har ikkje tenkt meir på det før eg no oppdaga at så ikkje er tilfelle. Det er i alle høve ikkje kreditert under kjelder. Då kjenner eg i øsinga eg let fare over dobbeltlanseringa. Så god råd har vi ikkje i nynorskverda at vi kan drive dobbeltarbeid på denne måten. Eit nettleksikon er ei ævemaskin der vi treng å dra vekslar på kvarandre for å makte jobben. Eg ynskjer lukke til, både for www.nrk.no/sfj/leksikon og www.allkunne.no

Magni Øvrebotten er leiar for NRK Nynorsk mediesenter

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...