Heim Innspel Meir nynorsk i barnehagen

Meir nynorsk i barnehagen

KOMMENTAR: Vi har eit veldig godt samarbeid med bibliotekaren, som hjelper oss med boklån og i tillegg gir gode råd til både personalet og foreldra om gode bøker på nynorsk.

Mållaget i Seljord har i mange år gjeve bokgåver til skulane og barnehagane, og no har vi i tillegg etablert eit fast samarbeid mellom Seljord Sparebank, Seljord mållag, helsesyster og kommunen om å gje ei bokgåve til alle 4-åringar i kommunen, sjølvsagt på nynorsk.

Vi har fått eit godt verktøy for alle tilsette. Materiell og litteratur er lett tilgjengeleg, og personalet er blitt veldig gode på å bruke det. Planen gir like føringar for alle barnehagane om å jobbe med lokalt kulturstoff og nynorsk og dialekt.

Vi har hatt mange kurs for alle og delar av personalet, og kompetansen på språk og språkstimulering er merkbart høgare. Vi har endra praksis på mange område, og personalet er gode til å lese mange gode bøker, fortelje, rime og leike med språket.

 

Likevel ser vi at dette varierer i praksis, og det er mange årsaker til det. I prosjektperioden brukte vi mykje planleggingstid og kompetansemidlar på temaet. Då prosjektet var over, kom kvardagen, og andre tema stod i kø.

 

I tillegg har barnehagen hatt ein enorm vekst. Talet på barn og pedagogar og assistentar har auka kraftig dei siste åra. Vi har hatt ein dobling av tilsette dei siste 5 åra. Vi har med andre ord fått mange nye tilsette etter at prosjektet var ferdig. Dei nye har ikkje same eigedomskjensle til temaet og det lokale kulturstoffet. Vi hentar mange fleire tilsette utanfrå no enn tidlegare, mange tilsette bur også utanfor kommunegrensa. Dette har lært oss at vi må halde trykket oppe.

Vi kan ikkje gjere noko med at alle tilsette ikkje har seljordsdialekta, og det er heller ikkje poenget. Men vi prøvar å syne at språkmangfald er flott. Når barna lærer nye ord, ynskjer vi å syne at nokon seier det slik og andre seier det slik, og så spør vi kva barnet sjølv seier. Viss vi kan rette merksemda mot at vi snakkar ulikt fordi vi kjem frå ulike plassar, og at det er spennande, har vi nådd eit mål. Når sogene og songane som barna møter, i tillegg er knytt til ulike plassar i nærmiljøet der barna har vore, håpar vi at vi kan knytte den lokale identiteten til bruk av dialekt og nynorsk.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...