Heim Innspel Meir nynorsk i barnehagen

Meir nynorsk i barnehagen

KOMMENTAR: Vi har eit veldig godt samarbeid med bibliotekaren, som hjelper oss med boklån og i tillegg gir gode råd til både personalet og foreldra om gode bøker på nynorsk.

Mållaget i Seljord har i mange år gjeve bokgåver til skulane og barnehagane, og no har vi i tillegg etablert eit fast samarbeid mellom Seljord Sparebank, Seljord mållag, helsesyster og kommunen om å gje ei bokgåve til alle 4-åringar i kommunen, sjølvsagt på nynorsk.

Vi har fått eit godt verktøy for alle tilsette. Materiell og litteratur er lett tilgjengeleg, og personalet er blitt veldig gode på å bruke det. Planen gir like føringar for alle barnehagane om å jobbe med lokalt kulturstoff og nynorsk og dialekt.

Vi har hatt mange kurs for alle og delar av personalet, og kompetansen på språk og språkstimulering er merkbart høgare. Vi har endra praksis på mange område, og personalet er gode til å lese mange gode bøker, fortelje, rime og leike med språket.

 

Likevel ser vi at dette varierer i praksis, og det er mange årsaker til det. I prosjektperioden brukte vi mykje planleggingstid og kompetansemidlar på temaet. Då prosjektet var over, kom kvardagen, og andre tema stod i kø.

 

I tillegg har barnehagen hatt ein enorm vekst. Talet på barn og pedagogar og assistentar har auka kraftig dei siste åra. Vi har hatt ein dobling av tilsette dei siste 5 åra. Vi har med andre ord fått mange nye tilsette etter at prosjektet var ferdig. Dei nye har ikkje same eigedomskjensle til temaet og det lokale kulturstoffet. Vi hentar mange fleire tilsette utanfrå no enn tidlegare, mange tilsette bur også utanfor kommunegrensa. Dette har lært oss at vi må halde trykket oppe.

Vi kan ikkje gjere noko med at alle tilsette ikkje har seljordsdialekta, og det er heller ikkje poenget. Men vi prøvar å syne at språkmangfald er flott. Når barna lærer nye ord, ynskjer vi å syne at nokon seier det slik og andre seier det slik, og så spør vi kva barnet sjølv seier. Viss vi kan rette merksemda mot at vi snakkar ulikt fordi vi kjem frå ulike plassar, og at det er spennande, har vi nådd eit mål. Når sogene og songane som barna møter, i tillegg er knytt til ulike plassar i nærmiljøet der barna har vore, håpar vi at vi kan knytte den lokale identiteten til bruk av dialekt og nynorsk.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...