Heim Nyhende 130 år med nynorsk i kommune-Noreg

130 år med nynorsk i kommune-Noreg

15. desember 1885 vedtok kommunestyret i Fjelberg at landsmålet skal nyttast «ved all Brev- og Bokføring i Heradsstyrets Tenesta».

 

Dette er det fyrste vedtaket om landsmål som administrasjonsspråk i ein kommune, og kom nokre månader etter Jamstelligsvedtaket 12. mai 1885.

Kvinnherad mållag markerer hendinga på torsdag med å gje bokpakker til 18 barnehagar og stå på stand ulike stader, før heradsstyret truleg vedtek ein ny målbruksplan på torsdag.

Gaute Lund (Raudt) er sjølv styremedlem i Kvinnherad Mållag og tok opp spørsmålet om målbruksplan i ein interpellasjon i november, ifølgje Grenda.

I innstillinga frå rådmannen til torsdagens kommunestyremøte går rådmannen inn for at det blir laga ein slik målbruksplan i samarbeid med Kvinnherad Mållag.

– Eit flott initiativ og ei veldig viktig sak, uttalar ordførar Peder Sjo Slettebø ifølgje Grenda..

Ein målbruksplan vil sei noko om:

  • Målbruk i Kvinnherad kommune – historisk bakgrunn
  • Målform i Kvinnherad kommune
  • Språkpolitiske mål og retningsliner
  • Tiltak: Opplæring, hjelpemiddel, bruk av skjema, utlysing av stillingar m.m.

Les meir om målbruksplanar på LNK.no!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...