Heim Nyhende 130 år med nynorsk i kommune-Noreg

130 år med nynorsk i kommune-Noreg

15. desember 1885 vedtok kommunestyret i Fjelberg at landsmålet skal nyttast «ved all Brev- og Bokføring i Heradsstyrets Tenesta».

 

Dette er det fyrste vedtaket om landsmål som administrasjonsspråk i ein kommune, og kom nokre månader etter Jamstelligsvedtaket 12. mai 1885.

Kvinnherad mållag markerer hendinga på torsdag med å gje bokpakker til 18 barnehagar og stå på stand ulike stader, før heradsstyret truleg vedtek ein ny målbruksplan på torsdag.

Gaute Lund (Raudt) er sjølv styremedlem i Kvinnherad Mållag og tok opp spørsmålet om målbruksplan i ein interpellasjon i november, ifølgje Grenda.

I innstillinga frå rådmannen til torsdagens kommunestyremøte går rådmannen inn for at det blir laga ein slik målbruksplan i samarbeid med Kvinnherad Mållag.

– Eit flott initiativ og ei veldig viktig sak, uttalar ordførar Peder Sjo Slettebø ifølgje Grenda..

Ein målbruksplan vil sei noko om:

  • Målbruk i Kvinnherad kommune – historisk bakgrunn
  • Målform i Kvinnherad kommune
  • Språkpolitiske mål og retningsliner
  • Tiltak: Opplæring, hjelpemiddel, bruk av skjema, utlysing av stillingar m.m.

Les meir om målbruksplanar på LNK.no!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...