Heim Nyhende 5,7 millioner til likestillingstiltak i kommunene

5,7 millioner til likestillingstiltak i kommunene

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) leitar etter kommunar som vil styrke likestillingskompetansen. 

 

19 utvalgde kommunar skal få 300 000 kroner kvar for å setje søkjelyset på likestilling. Målet er å integrere likestillingsperspektivet i praktisk politikk. Prosjektperioden går fram til 2014. 

– Gode kommunale tenester gjer kommunen til ein god stad å bu. Barnehagar, pleie og omsorgtenester og barnevern kan alle bli endå flinkare til å legge til rette for gutar og jenter, kvinner og menn. Målet er bedre tenester og meir nøgde brukarar, seier Thorkildsen i ei pressemelding. 

Kommunane som kjem med i programmet Likestilte kommunar får økonomisk og fagleg hjelp.

– Me forventar at offentlege tenester er kjønnsnøytrale. Men me ser at det kan vere stor forskjell på tilbodet til menn og kvinner. Til dømes veit me at det nokre stadar er slik at organisasjonar med flest gutar frå ein større del av tilskot enn organisasjonar der jentene er i fleirtal. Andre stadar ser me at einslege menn ligg lenger på rehabilitering enn einslege kvinner. Kommunane får no ein sjans til å bli meir bevisste og setje inn tiltak, seier statsråden.

Likestillingssenteret på Hamar, KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling har ansvaret for gjennomføringa av programmet.

Førre artikkelFredar Odda smelteverk
Neste artikkel– For uforpliktande

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...