Heim Nyhende 5,7 millioner til likestillingstiltak i kommunene

5,7 millioner til likestillingstiltak i kommunene

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) leitar etter kommunar som vil styrke likestillingskompetansen. 

 

19 utvalgde kommunar skal få 300 000 kroner kvar for å setje søkjelyset på likestilling. Målet er å integrere likestillingsperspektivet i praktisk politikk. Prosjektperioden går fram til 2014. 

– Gode kommunale tenester gjer kommunen til ein god stad å bu. Barnehagar, pleie og omsorgtenester og barnevern kan alle bli endå flinkare til å legge til rette for gutar og jenter, kvinner og menn. Målet er bedre tenester og meir nøgde brukarar, seier Thorkildsen i ei pressemelding. 

Kommunane som kjem med i programmet Likestilte kommunar får økonomisk og fagleg hjelp.

– Me forventar at offentlege tenester er kjønnsnøytrale. Men me ser at det kan vere stor forskjell på tilbodet til menn og kvinner. Til dømes veit me at det nokre stadar er slik at organisasjonar med flest gutar frå ein større del av tilskot enn organisasjonar der jentene er i fleirtal. Andre stadar ser me at einslege menn ligg lenger på rehabilitering enn einslege kvinner. Kommunane får no ein sjans til å bli meir bevisste og setje inn tiltak, seier statsråden.

Likestillingssenteret på Hamar, KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling har ansvaret for gjennomføringa av programmet.

Førre artikkelFredar Odda smelteverk
Neste artikkel– For uforpliktande

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...