Heim Nyhende 500 000 til nynorske pressetiltak

500 000 til nynorske pressetiltak

Vinjefondet skal i 2012 dele ut minst ein halv million kroner til ulike nynorsktiltak innan pressa.

Vinjefondet prioritere få, større prosjekt som dei støttar, og det blir lagt særleg vekt på tiltak overfor redaksjonsmiljø med både nynorsk- og bokmålsbrukarar og miljø med berre nynorskbrukarar, heiter det i vedtektene. Tiltaka som får støtte kan vere praktikantordningar, praksisplassar for nynorskjournalistar, språklege tiltak og etterutdanning, og dei kan rette seg mot både fast tilsette journalistar, frilansarar og studentar.

Vinjefondet vart oppretta i 2009, og har sidan då delt ut 1,3 millionar kroner til ulike tiltak. Framtida.no var ein av mottakarane dette året, nettavisa fekk 200 000 kroner til å engasjere ein reisande journalist i eitt år.

Det er Nynorsk kultursentrum som har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte midla i Vinjefondet. Søknadsfristen er 31. desember i år, og eit eige fagråd vil gje tilrådingar til styret i Norsk kultursentrum som skal vedta løyvingane i januar 2012.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...