Heim Nyhende 500 000 til nynorske pressetiltak

500 000 til nynorske pressetiltak

Vinjefondet skal i 2012 dele ut minst ein halv million kroner til ulike nynorsktiltak innan pressa.

Vinjefondet prioritere få, større prosjekt som dei støttar, og det blir lagt særleg vekt på tiltak overfor redaksjonsmiljø med både nynorsk- og bokmålsbrukarar og miljø med berre nynorskbrukarar, heiter det i vedtektene. Tiltaka som får støtte kan vere praktikantordningar, praksisplassar for nynorskjournalistar, språklege tiltak og etterutdanning, og dei kan rette seg mot både fast tilsette journalistar, frilansarar og studentar.

Vinjefondet vart oppretta i 2009, og har sidan då delt ut 1,3 millionar kroner til ulike tiltak. Framtida.no var ein av mottakarane dette året, nettavisa fekk 200 000 kroner til å engasjere ein reisande journalist i eitt år.

Det er Nynorsk kultursentrum som har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte midla i Vinjefondet. Søknadsfristen er 31. desember i år, og eit eige fagråd vil gje tilrådingar til styret i Norsk kultursentrum som skal vedta løyvingane i januar 2012.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...