Heim Nyhende Likestillingsombodet: Misjonssambandet bryt lova

Likestillingsombodet: Misjonssambandet bryt lova

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) gav bare menn lov til å søkje på stilling som økonomileiar. Likestillings- og diskrimineringsombodet meiner at NLM har brote likestillingslova.

I februar i år lyste NLM ut stilling som økonomileiar og presiserte at bare menn kunne søkje. Likestillingsombodet blei tipsa om saka. Konklusjonen kom fredag.

– Vi har ikkje overprøvd synet til Misjonssambandet på kva som er eit lærespørsmål. Vi har konkludert med at dei kan opne stillinga for kvinner ved å organisere seg annleis og likevel behalde synet på kven som er hyrde- og læreansvarleg i organisasjonen, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik til Vårt Land.

Avgjerda får inga betydning for Øystein Frøysa, som blei tilsett som økonomileiar 1. juni. Men ombodet har gjeve Misjonssambandet frist til 6. februar til å gje tilbakemelding på om NLM vil setje i gang eit arbeid med å endre grunnreglane fram mot generalforsamlinga i juli neste år.

Ombodet kan ikkje påleggje NLM å opne stillinga for kvinner, men Ørstavik kan klage organisasjonen inn for Likestillingsnemnda dersom NLM ikkje rettar seg etter konklusjonen. Likestillingsnemnda har rett til å påleggje tiltak og å skrive ut bøter. NLM har samstundes høve til å klage konklusjonen frå ombodet inn for nemnda.

– Det er greitt at Likestillingsombodet har kome fram til ein konklusjon, seier generalsekretær Øyvind Åsland. Han tar konklusjonen til etterretning og vil vurdere korleis NLM skal svare, men han seier det er lite som tyder på at NLM kjem til å klage. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...