Heim Nyhende Likestillingsombodet: Misjonssambandet bryt lova

Likestillingsombodet: Misjonssambandet bryt lova

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) gav bare menn lov til å søkje på stilling som økonomileiar. Likestillings- og diskrimineringsombodet meiner at NLM har brote likestillingslova.

I februar i år lyste NLM ut stilling som økonomileiar og presiserte at bare menn kunne søkje. Likestillingsombodet blei tipsa om saka. Konklusjonen kom fredag.

– Vi har ikkje overprøvd synet til Misjonssambandet på kva som er eit lærespørsmål. Vi har konkludert med at dei kan opne stillinga for kvinner ved å organisere seg annleis og likevel behalde synet på kven som er hyrde- og læreansvarleg i organisasjonen, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik til Vårt Land.

Avgjerda får inga betydning for Øystein Frøysa, som blei tilsett som økonomileiar 1. juni. Men ombodet har gjeve Misjonssambandet frist til 6. februar til å gje tilbakemelding på om NLM vil setje i gang eit arbeid med å endre grunnreglane fram mot generalforsamlinga i juli neste år.

Ombodet kan ikkje påleggje NLM å opne stillinga for kvinner, men Ørstavik kan klage organisasjonen inn for Likestillingsnemnda dersom NLM ikkje rettar seg etter konklusjonen. Likestillingsnemnda har rett til å påleggje tiltak og å skrive ut bøter. NLM har samstundes høve til å klage konklusjonen frå ombodet inn for nemnda.

– Det er greitt at Likestillingsombodet har kome fram til ein konklusjon, seier generalsekretær Øyvind Åsland. Han tar konklusjonen til etterretning og vil vurdere korleis NLM skal svare, men han seier det er lite som tyder på at NLM kjem til å klage. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...