Heim Nyhende Best på nett i 2011

Best på nett i 2011

Porsgrunn kommune, Økokrim og Statens Pensjonskasse vart vinnarane i Direktoratet for forvaltning og IKT si årlege kvalitetsvurdering av offentlege nettstader.

Porsgrunn kommune vart kåra til Årets kommunale nettstad.

– Porsgrunn har hatt mot til å satse nytt, og behova til brukaren er sett i sentrum. Årets kommunale nettstad utmerkjer seg ved ei radikal omlegging av framsida med tydelege inngangar til kommunen sine viktigaste tenester, meiner fagjuryen.

Porsgrunn kommune fekk ein skår på 91 prosent og seks stjerner av seks mulege for nettsatsinga si.

 

Pluss for språk

Økokrim fekk utmerkinga Årets statlege nettstad. Økokrim får mellom anna pluss i margen for å gjere komplekse tema tilgjengelege på ein god måte. Juryen peikar på at nettstaden publiserer det meste av innhaldet både på bokmål og nynorsk.

– På den måten er nettstaden ei inspirasjonskjelde for andre offentlege nettstader, heiter det i grunngjevinga.

Økokrim fekk same skår som Porsgrunn: 91 prosent og seks stjerner.

Teiknspråk

Årets tilgjengelege nettstad vart Statens Pensjonskasse. Dei får ros for å bruke eit enkelt og tilrettelagt språk og ha ein god oversiktleg design. Dei er også ein av få nettsider som er gode på samisk, heiter det i grunngjevinga.

 

Statens pensjonskasse får dessutan skryt for satsinga på teiknspråk og bruk av video som eit pedagogisk verkemiddel. Eit døme til etterfølging, seier juryen. SPK får ein skår på 77 prosent og fem stjerner.

Den årlege kvalitetsvurderinga vurderer offentlege nettstader ut frå tilgjengelegheit, brukartilpassing og om sidene har eit nyttig innhald, og sidene blir rangerte frå ei til seks stjerner.

Du kan sjekke stoda for din kommune på kvalitet.difi.no/resultat.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...