Heim Nyhende Best på nett i 2011

Best på nett i 2011

Porsgrunn kommune, Økokrim og Statens Pensjonskasse vart vinnarane i Direktoratet for forvaltning og IKT si årlege kvalitetsvurdering av offentlege nettstader.

Porsgrunn kommune vart kåra til Årets kommunale nettstad.

– Porsgrunn har hatt mot til å satse nytt, og behova til brukaren er sett i sentrum. Årets kommunale nettstad utmerkjer seg ved ei radikal omlegging av framsida med tydelege inngangar til kommunen sine viktigaste tenester, meiner fagjuryen.

Porsgrunn kommune fekk ein skår på 91 prosent og seks stjerner av seks mulege for nettsatsinga si.

 

Pluss for språk

Økokrim fekk utmerkinga Årets statlege nettstad. Økokrim får mellom anna pluss i margen for å gjere komplekse tema tilgjengelege på ein god måte. Juryen peikar på at nettstaden publiserer det meste av innhaldet både på bokmål og nynorsk.

– På den måten er nettstaden ei inspirasjonskjelde for andre offentlege nettstader, heiter det i grunngjevinga.

Økokrim fekk same skår som Porsgrunn: 91 prosent og seks stjerner.

Teiknspråk

Årets tilgjengelege nettstad vart Statens Pensjonskasse. Dei får ros for å bruke eit enkelt og tilrettelagt språk og ha ein god oversiktleg design. Dei er også ein av få nettsider som er gode på samisk, heiter det i grunngjevinga.

 

Statens pensjonskasse får dessutan skryt for satsinga på teiknspråk og bruk av video som eit pedagogisk verkemiddel. Eit døme til etterfølging, seier juryen. SPK får ein skår på 77 prosent og fem stjerner.

Den årlege kvalitetsvurderinga vurderer offentlege nettstader ut frå tilgjengelegheit, brukartilpassing og om sidene har eit nyttig innhald, og sidene blir rangerte frå ei til seks stjerner.

Du kan sjekke stoda for din kommune på kvalitet.difi.no/resultat.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...