Heim Nyhende Yngve Slettholm blir ny leiar av Kulturrådet

Yngve Slettholm blir ny leiar av Kulturrådet

Kopinor-direktør Yngve Slettholm vart i statsråd fredag utnemnd til ny leiar av Kulturrådet.

Den tidlegare KrF-politikaren tek dermed over for Bentein Baardson frå nyttår.

Asta Busingye Lydersen er samtidig utnemnd til første nestleiar, mens Arnfinn Bjerkestrand blir andre nestleiar i rådet. Marianne Olsen og Iren Reppen er nye medlemmer i rådet dei neste fire åra.

Arne Fagerholt og Ingar Sletten Kolloen tar over plassane til Ingrid Lorentzen og Olaug Nilssen i 2012 og 2013. Lorentzen og Nilssen har begge bedt om fritak frå verva sine resten av rådsperioden.

Norsk kulturråd forvaltar Norsk kulturfond og er eit rådgivande organ for staten i kulturspørsmål. Rådet har ti medlemmer som sit for ein periode på fire år. Halvparten av medlemmene blir bytte ut annakvart år.

Det nye Kulturrådet

* Yngve Slettholm, Oslo, leiar

* Asta Busingye Lydersen, Oslo, første nestleiar

* Arnfinn Bjerkestrand, Oslo, andre nestleiar

* Marianne Olsen, Tromsø

* Iren Reppen, Tromsø

* Arne Fagerholt, Orkdal

* Ingar Sletten Kolloen, Lillehammer

* Solveig Øvstebø, Kvinnherad

* Erik Fosnes Hansen, Oslo

* Gro Persson, Sandnes

* Varamedlemmer 2012– 2015: Geir Harald Samuelsen og Luba Kuzovnikova

* Varamedlemmer 2009– 2013: Corinne Lyche Campos og Harald Solberg

. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...