Heim Nyhende Har skrive alt på nynorsk i ein månad

Har skrive alt på nynorsk i ein månad

Hos Fylkesmannen i Telemark har alle dei 110 tilsette skrive alle sakene som blir lagt ut på nett på nynorsk i november månad. Det har vore ei utfordring for mange.

– Eg er veldig nøgd med innsatsen denne månaden. Vi har fått ein del tilbakemeldingar på at kvaliteten på det som har blitt lagt ut ikkje alltid har vore så bra, men slike tilbakemeldingar er jo nyttige, seier seniorrådgjevar hos Fylkesmannen i Telemark, Jan W. Jensen Ruud, til LNK.no.

– Det viktigaste var ikkje at nynorsken skulle vere så fantastisk. Det viktigaste var at vi skulle bli meir medvitne om kva behov vi har for å auke språkkompetansen vår, held han fram.

Han fortel at det har kravd meir tid for mange tilsette å skrive på nynorsk, men det meiner han ikkje er bare negativt.

–Det har ført til at vi må tenke meir over kva vi skriv, og dermed trur eg vi skriv enklare og får ein klarare bodskap, seier seniorrådgjevaren.

Det var Jensen Ruud som hadde ideen til tiltaket med ein månad med nynorskpublisering på nett.

– Det er åtte nynorskkommunar i fylket vårt, og dei og alle andre som skriv til oss på nynorsk har krav om at vi svarer dei på den målforma dei har vald. Derfor er et viktig at vi alle meistrar begge målformene og kan nytte dei i sakshandsaminga vår, slår Jensen Ruud fast.

Kravet er at minst 25 prosent av det som blir publisert på heimesidene til instansar i offentleg forvaltning skal vere på nynorsk.

– Dette kravet ligg vi langt etter, sjølv om vi gjorde dette grepet i november. Neste år planlegg vi å ha to nynorskmånader slik at vi blir endå betre, seier seniorrådgjevaren.

Nå skal han og dei andre i kommunikasjonsgruppa hos Fylkesmannen i Telemark sjå på kva slags språkkursing som er mest muleg tenleg for dei tilsette.

– Vi vil ha eit kurs som krev litt meir fordjuping enn bare eit kortvarig stunt på ein eller to dagar. Eg trur vi kjem til å ha meir utbyte av å ha eit meir inngåande språkkurs. Vi skal også vurdere kva hjelpemiddel vi kan nytte oss av, fortel Jensen Ruud.

Han har opplevd at kollegaene har vore positive til nynorsk-stuntet.

– Det har vore nokre tilfelle der saker har blitt levert tilbake med beskjed om å skrive dei på nynorsk, men det har ikkje vore noko problem for alle veit jo om kravet som ligg i botnen. Vi har også fått tilbakemeldingar på at dei tilsette ønskjer ei kompetanseheving på dette området, seier initiativtakaren.

– Vi var jo litt redde for at vi kom til å få saker som vi måtte setje om til nynorsk, men det har vi ikkje opplevd, legg han til.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...