Heim Nyhende Unikt mållag i Vestfold

Unikt mållag i Vestfold

På måndag skal Bakkenteigen mållag ved Høgskolen i Vestfold ha sitt første offisielle arrangement. Dei ser på seg sjølv som unike sidan dei er det einaste lokalmållaget i Noreg som er for både studentar og tilsette.

Bakkenteigen mållag inviterer måndag til Jul på nynorsk i biblioteket på Høgskolen i Vestfold. Tema er bibelomsetjing, julesongar og litt humor. Anders Aschim er ein av forfattarane som har vore med på den nye omsetjinga av Bibelen til nynorsk. Han er tidlegare student ved Høgskolen i Vestfold og er skal vere med på julearrangementet på høgskulebiblioteket.

Initiativtakar til både mållaget og julearrangementet er stipendiatane Gudrun Kløve Juuhl og Ommund Vareberg.

– Vi er vel kanskje den arbeidsplassen med flest nynorskbrukarar i fylket og i tillegg utdannar vi mange lærarar, og då passar det å ha eit mållag. I lærarutdanninga er jo nynorsk ein viktig del av norskfaget og i tillegg har vi eit bra språkfagleg miljø ved høgskulen, seier Kløve Juuhl til lnk.no.

– Med mållaget kan vi synleggjere nynorsken og språkmangfaldet generelt, legg ho til.

Ho fekk stipendiat-stillinga i 2007, og skriv ei avhandling der ho samanliknar ungdomskuleelevar sine fagtekstar i skulen med tekstar dei skriv på fritida. Kløve Juuhl har mellom anna vore leiar for Norsk Målungdom. Saman med Ommund Vareberg, prosjektleiar Kristin Barstad, professor Norunn Askeland og høgskulelektor Fredrik Borgen utgjer ho arbeidsutvalet i Bakkenteigen mållag.

– Sjølv om Vestfold er eit bokmålsområde, så er høgskulen litt meir mangfaldig, slår Kløve Juuhl fast.

– Vi er stolte over å vere det einaste institusjonsmållaget i landet, ope for både studentar og tilsette. Vi reknar med at vi er om lag 20 interesserte, og i februar inviterer vi til årsmøte der vedtekter og anna slikt skal på plass, fortel professor Norunn Askeland til nettsida til Høgskolen i vestfold.

–Det finst mange mållag for studentar, men ikkje for fakultetstilsette, legg lektor Fredrik Borgen til.

Utover våren håpar dei å kunne invitere til fleire arrangement på biblioteket.

– Vi trur at interessa for nynorsk er aukande, ikkje minst i samband med den nye interessa i dei nordiske landa for nabospråksforståing. Vi ønskjer å gjere språket meir synleg og dermed auke interessa for språk, slår Askeland fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...