Heim Nyhende Aasmund, Odd og nynorsken

Aasmund, Odd og nynorsken

For Nordstoga-brørne er nynorsken ikkje ei kampsak, men heilt naturleg.

 

– Du må velje å ta den rolla som nynorskbrukar, seier Odd. Aasmund er samd. – Ja, anten må du velje ho vekk, eller så må du ta rolla.

– Du blir liksom tvinga inn i ho om det er slik at du brukar nynorsk i utgangspunktet, fortel dei.

Aasmund og Odd Nordstoga er gode ambassadørar for nynorsken.

– Eller – det er vel rettare å seie at vi er sjølvoppnemnde ambassadørar for nynorsken, presiserer eldstebror Aasmund på spørsmål om kva dei trur er grunnen til at dei deler heideren som årets nynorskbrukar under Dei nynorske festspela i år.

Heidra for arbeidsspråket

Dei er begge på plass under festspela for å ta imot prisen. Dessutan skal dei vere med på fleire programpostar i tillegg til å spele i lag. Begge er etablerte artistar og komponistar og brukar nynorsk som både arbeids- og profileringsspråk. Dei passar på at alt materiell, og alt rundt dei er på nynorsk – cover, plakatar og meir. Noko anna hadde ikkje vore naturleg, fortel dei.

Heilt naturleg, ikkje politikk

– Om du er ein minoritet, er du nøydd til å ha eit medvite forhold til det du er. Me er nøydde til å ha eit medvite forhold til nynorsken i det me gjer, seier Aasmund Nordstoga.

– Det er ikkje den lettaste vegen å gå, kan Odd fortelje.

– Men me har tatt eit val om å vere medvitne valet vårt, medvitne vår kultur og identitet og brukarar av nynorsk. Noko anna hadde vore unaturleg for oss. Og om me i det heile hadde forsøkt å gjere noko anna, så hadde foreldra våre passa på. Ja, om eg og Aasmund hadde vore sløve og gått over til bokmål, hadde me blitt arvelause begge to. Det er me heilt trygge på, ler han.

Men at dei brukar nynorsk, er ikkje spesielt for dei sjølve.

– Me får aldri kommentarar på at me syng på nynorsk. At intro-låten til Linus i Svingen er på nynorsk – det er berre slik det er, det. Det er ikkje noko spesielt for barn eller vaksne at det er slik, eg trur ikkje dei legg merke til det, fortel Odd.

– Og det synest eg er flott, legg han til.

Vener

– Det er fint at det er så naturleg å ha nynorsk som bruksspråk at det ikkje blir kommentert spesielt. Det er sjølvsagt kjekt å bli heidra i slike samanhengar, og det er kjekt å vere på Dei nynorske festspela – her nynorsken står så støtt.

Sjølv om dei begge er kjende musikarar og komponerer musikk – og i tillegg er brør, er det sjeldan dei opptrer i lag.

– Ja det er faktisk første gongen me er i lag på ei scene, kjem Odd på då vi snakkar med dei.

– Men det er heller ikkje mykje krangling, roar Aasmund oss og ler lunt i skjegget. (©NPK)

Desse har fått prisen

2014: Aasmund Nordstoga og Odd Nordstoga

2013: Gunnar Skirbekk

2012: Ingvil Bryn og Arill Riise

2011: Linda Sæbø

2010: Maria Parr

2009: Ottar Rekkedal

2008: ÅmliAvisa

2007: Guri Vesaas

2006: Kari Traa

2005: Kjartan Fløgstad

2004: Side Brok

2003: Martin Toft

2002: Ringstadvekk skole, Bærum

2001: Gerd Kjellaug Berge

2000: Karl Arne Utgård

(©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...