Heim Nyhende – Akers reklamefilm vil setje spor

– Akers reklamefilm vil setje spor

Ivar Aasen sitt dikt ”Nordmannen” speler hovudrollen i Aker-selskapa sin nye reklamefilm. Målet er å vise fram norsk industri og dei verdiane dei tilsette skapar.

 

– Akers reklamefilm med diktet ”Nordmannen” av Ivar Aasen vil setje språkpolitiske spor etter seg, seier direktør Ottar Grepstad i Ivar Aasen-tunet i ei pressemelding. Filmen ”Made by Norway” blei vist første gongen onsdag og er eit industripolitisk innspel frå Aker i valkampen.

– Filmen reindyrkar poesien og industrien og målber stor sjølvtillit, seier Grepstad vidare.

Han legg også vekt på at bedrifter som Stabburet og Lerum har gjort nynorsk reklame meir vanleg.

– For få år sidan sa framståande reklamefolk at dei heller ville lage reklame på urdu enn på nynorsk. Seinare har mellom andre Lerum, Stabburet og Sætre brukt nynorsk i reklame. Det er også blitt så vanleg å snakke dialekt i Noreg at reklameprodusentane sakte følgjer etter. Når nynorsk er eit vanleg språk for Aker, vil det vere det for andre også. Eg trur denne filmen vil setje spor etter seg i norsk reklame, seier Grepstad.

På nettstaden aasentunet.no har Ivar Aasen-tunet laga ei eiga temaside om det viktigaste og mest brukte diktet Ivar Aasen skreiv. Temasida fortel mellom anna historia om diktet og viser korleis det blei ein populær allsong.

 

Førre artikkelRaudt svarar om språk
Neste artikkelKrf svarar om språk

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...