Heim Nyhende Arnstad og Slagsvold Vedum inn i regjeringa

Arnstad og Slagsvold Vedum inn i regjeringa

Senterpartiet set nye krefter inn i regjeringa. Marit Arnstad blir ny samferdsleminister medan Trygve Slagsvold Vedum tar over landbruk – og matdepartementet. 

Tidlegare samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidlegare landbruks – og matminister Lars Peder Brekk går begge attende til Stortinget.

– Med Slagsvold Vedum og Arnstad i regjering får me ny kraft og nye idear inn i departementa. Meltveit Kleppa og Brekk vil samstundes styrke arbeidet i Stortinget. Med denne totalpakken får me gjennomført endå meir senterpartipolitikk i det viktige året som gjenstår før valet, seier partileiar Liv Signe Narvarsete i ei pressemelding.

Marit Arnstad er tidlegare stortingsrepresentant, parlamentarisk leiar og olje – og energiminister. Dei siste åra har ho jobba som advokat.

– Samferdsel er eit område som berører mange menneske, og eg ser fram til å arbeide med dette viktige feltet som samferdsleminister. Det handlar i bunn og grunn om å ta Noreg i bruk, sørge for at folk kjem seg på arbeid og at næringslivet får frakta varene sine til marknaden, seier ho.

Trygve Slagsvold Vedum er til i dag parlamentarisk leiar, nestleiar i Sp, leiar av programkomiteen og sit på Stortinget. No blir han landbruks – og matminister.

– Norsk landbruk er ei av Noreg sine viktigaste næringar. Bøndene produserer maten vår, skapar verdiar og arbeidsplassar i alle deler av landet. Min viktigaste jobb blir å bidra til at me aukar norsk matproduksjon. Me skal ha meir norsk mat på norske bord, seier Slagsvold Vedum.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...