Heim Nyhende Nei til nynorsk i Sola

Nei til nynorsk i Sola

Sola skole blir bokmålsskule frå hausten av.

Trass i at folkerøystinga i mai gav fleirtal for å halde fram med nynorsk som hovudmål på Sola skole, stemte eit fleirtal av politikarane for å endre målform til bokmål då kommunestyret handsama saka sist torsdag.

26 stemte for bokmål, slik instillinga i saka var, medan 15 stemte for å halde på nynorsk som hovudmålform ved rogalandsskulen.

Rogaland Mållag seier til Stavanger Aftenblad at det er skuffande at dei folkevalde stemte imot folket.

– Mållaget synest det er spesielt at dei bruker økonomi som einaste argument i ei tid der signala frå sentralt hald, er at det skal leggast til rette for to målformer. Det er rått av kommunen å gjere dette, sier leiar Else Berit Hattaland.

Les også: Vil endre målform ved Sola skole

Ordførar Ole Ueland (H) seier til avisa at det blir for dyrt for kommunen å halde på nynorsk som hovudmålform ved skulen når så få foreldre vel det som i dag.

– I første klasse var det berre to elevar som ønska nynorsk, og då blir dette veldig ressurskrevjande, seier ordføraren som sjølv stemte for å innføre bokmål som hovudmål frå hausten 2012.

Ifølgje saksutgreiinga frå Sola kommune vil ein spare 800 000 kroner året ved å endre målform på skulen.

Les heile saka på Aftenbladet.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...