Heim Nyhende Nei til nynorsk i Sola

Nei til nynorsk i Sola

Sola skole blir bokmålsskule frå hausten av.

Trass i at folkerøystinga i mai gav fleirtal for å halde fram med nynorsk som hovudmål på Sola skole, stemte eit fleirtal av politikarane for å endre målform til bokmål då kommunestyret handsama saka sist torsdag.

26 stemte for bokmål, slik instillinga i saka var, medan 15 stemte for å halde på nynorsk som hovudmålform ved rogalandsskulen.

Rogaland Mållag seier til Stavanger Aftenblad at det er skuffande at dei folkevalde stemte imot folket.

– Mållaget synest det er spesielt at dei bruker økonomi som einaste argument i ei tid der signala frå sentralt hald, er at det skal leggast til rette for to målformer. Det er rått av kommunen å gjere dette, sier leiar Else Berit Hattaland.

Les også: Vil endre målform ved Sola skole

Ordførar Ole Ueland (H) seier til avisa at det blir for dyrt for kommunen å halde på nynorsk som hovudmålform ved skulen når så få foreldre vel det som i dag.

– I første klasse var det berre to elevar som ønska nynorsk, og då blir dette veldig ressurskrevjande, seier ordføraren som sjølv stemte for å innføre bokmål som hovudmål frå hausten 2012.

Ifølgje saksutgreiinga frå Sola kommune vil ein spare 800 000 kroner året ved å endre målform på skulen.

Les heile saka på Aftenbladet.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...