Heim Nyhende Nei til nynorsk i Sola

Nei til nynorsk i Sola

Sola skole blir bokmålsskule frå hausten av.

Trass i at folkerøystinga i mai gav fleirtal for å halde fram med nynorsk som hovudmål på Sola skole, stemte eit fleirtal av politikarane for å endre målform til bokmål då kommunestyret handsama saka sist torsdag.

26 stemte for bokmål, slik instillinga i saka var, medan 15 stemte for å halde på nynorsk som hovudmålform ved rogalandsskulen.

Rogaland Mållag seier til Stavanger Aftenblad at det er skuffande at dei folkevalde stemte imot folket.

– Mållaget synest det er spesielt at dei bruker økonomi som einaste argument i ei tid der signala frå sentralt hald, er at det skal leggast til rette for to målformer. Det er rått av kommunen å gjere dette, sier leiar Else Berit Hattaland.

Les også: Vil endre målform ved Sola skole

Ordførar Ole Ueland (H) seier til avisa at det blir for dyrt for kommunen å halde på nynorsk som hovudmålform ved skulen når så få foreldre vel det som i dag.

– I første klasse var det berre to elevar som ønska nynorsk, og då blir dette veldig ressurskrevjande, seier ordføraren som sjølv stemte for å innføre bokmål som hovudmål frå hausten 2012.

Ifølgje saksutgreiinga frå Sola kommune vil ein spare 800 000 kroner året ved å endre målform på skulen.

Les heile saka på Aftenbladet.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...