Heim Nyhende Austeuropearar på norsk trygd femdobla

Austeuropearar på norsk trygd femdobla

Talet på austeuropearar som går på arbeidsløysetrygd i Norge er femdobla på eitt år, viser tal frå Nav.

1.300 austeuropearar mottar nå norske dagpengar. Dei fleste av desse er frå Polen, og resten er frå Litauen, Latvia, Romania og Bulgaria.
No har Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Per Olaf Lundteigen, fått nok.

– Noreg må innføre strengare reglar for tildeling av velferdsgode til arbeidsledige frå desse landa. Eg meiner det er uakseptabelt at austeuropearar no vil kunne motta norsk trygd etter berre seks månader i landet, seier Lundteigen til Aftenposten.

Berre sidan desember har trygdeutbetalingane til austeuropearar auka med 50 prosent. Lundteigen meiner finanskrisa vil føre til stor naud og sosial uro i dei baltiske landa og Aust-Europa, og seier det vil vera naivt å tru at ein då ikkje vil velja norske velferdsordningar.

Leiaren av Fellesforbundet, Arve Bakke, skjønar ikkje utfallet til Lundteigen.

– Hald fingrane vekk frå trygda til polakkane. Polakkar som har jobba i Noreg har lik rett på dette som alle andre, seier Bakke.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ser ingen grunn til å diskutere velferdsordningane.

– Vi har ingen planar om å svekkje nokon rettar, uavhengig om det gjeld norske, polske eller litauiske arbeidstakarar, seier statssekretær Jan-Erik Støstad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...