Heim Nyhende Bed kommunane krevje sin rett

Bed kommunane krevje sin rett

– Eg vil på vegner av Kulturdepartementet oppmode alle kommunar om å klage til oss når mållova blir brote.

Det var ei av utfordringane statssekretær Kjersti Stenseng i kulturdepartementet gav til kommunane under opninga av landstinget til LNK i dag.

Eit godt fungerande lovverk er avgjerande for at nynorsken skal stå støtt i framtida, men undersøkningar har vist at den offentlege forvaltninga syndar mot denne ved mellom anna å ikkje kommunisere med kommunane på den målforma kommunen bruker.

Stenseng seier at berre ved å få kritikken og brota på lovverket på bordet kan ein få problemet til syne og gjere noko med det. Ho understreka også at dette ikkje er meint som ei ansvarsfråskriving frå departementet si side, men peiker på at det er få om nokre sanksjonsmoglegheiter ein har ved brot på mållova.

Departementet jobbar med haldningsendringar og å gjere det tydlege at dette er eit leiaransvar, seier ho.

– Men eg veit at vi må gjere dette i hop.

Samstundes viste Stenseng til arbeidet Kulturdepartementet gjer no i arbeidet med ei ny språklov, og regjeringa sitt arbeid med å fornye kulturløftet. Den nye språklova slår fast at norsk er nasjonalt hovudspråk i Norge.

– Det er ingen planar om å gå vekk frå jamstellingsprinsippet i denne lova. Vi skal sikre statusen og bruksfelta til nynorsken, ikkje svekke dei, lovar Stenseng.

LNK sitt landsting held fram utover dagen, med mellom anna paneldebatt om nynorsk i media og innlegg om nynorsk i film og på scena.

LNK arrangerer landsting annakvart år, og det går på rundgang hjå medlemskommunane. På landstinget samlast medlemskommunane og andre tilknytta organisasjonar og einskildpersonar til fagleg påfyll og språklege frispark. LNK held dessutan årsmøte i løpet av landstinget. 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...