Heim Nyhende – LNK har funne sin plass

– LNK har funne sin plass

Avtroppande leiar i LNK la i sin leiartale vekt på at LNK har ein jobb å gjere i lag med kommunane også i framtida.

Astrid Myran Aarvik peika på LNK som ein solid organisasjon som har hatt ein stabil medlemsmasse og lojale medlemer i 20 år.

Ho trekte fram arbeidet med kursa På saklista som har vore og er svært populære språkkurs for kommunane. Også informasjonsarbeidet organisasjonen gjer med informasjon gjennom LNK.no og LNK-avisa er viktig, og satsinga mot barn og unge, gjennom nettstadane Magasinett, Framtida og Pirion meiner ho organisasjonen kan vere godt nøgde med.

– LNK har i mange år vore ein viktig premissleverandør i språkspørsmål inn mot statlege organ. I sist utgåve av LNK-avisa var fleire statsrådar inne på korleis dei i sine ulike posisjonar har gått til LNK og fått støtte og gode råd. Det håpar og trur eg både statsrådar, ordførarar, rådmenn og andre tilsette vil gjera i framtida også, sa Myran Aarvik.

I framtida blir det stadig viktigare å vere bevisste dei endringane språket og nynorsken står overfor, og der vil LNK spele ei viktig rolle overfor kommunane også i framtida. LNK må halde fram med nynorskarbeidet mot barn og unge. Det er ungdommen som skal styre kommunane om nokre år, minna ho om.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...