Heim Nyhende – LNK har funne sin plass

– LNK har funne sin plass

Avtroppande leiar i LNK la i sin leiartale vekt på at LNK har ein jobb å gjere i lag med kommunane også i framtida.

Astrid Myran Aarvik peika på LNK som ein solid organisasjon som har hatt ein stabil medlemsmasse og lojale medlemer i 20 år.

Ho trekte fram arbeidet med kursa På saklista som har vore og er svært populære språkkurs for kommunane. Også informasjonsarbeidet organisasjonen gjer med informasjon gjennom LNK.no og LNK-avisa er viktig, og satsinga mot barn og unge, gjennom nettstadane Magasinett, Framtida og Pirion meiner ho organisasjonen kan vere godt nøgde med.

– LNK har i mange år vore ein viktig premissleverandør i språkspørsmål inn mot statlege organ. I sist utgåve av LNK-avisa var fleire statsrådar inne på korleis dei i sine ulike posisjonar har gått til LNK og fått støtte og gode råd. Det håpar og trur eg både statsrådar, ordførarar, rådmenn og andre tilsette vil gjera i framtida også, sa Myran Aarvik.

I framtida blir det stadig viktigare å vere bevisste dei endringane språket og nynorsken står overfor, og der vil LNK spele ei viktig rolle overfor kommunane også i framtida. LNK må halde fram med nynorskarbeidet mot barn og unge. Det er ungdommen som skal styre kommunane om nokre år, minna ho om.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...