Heim Nyhende Borge ny leiar i LNK

Borge ny leiar i LNK

Ullensvang-ordførar Solfrid Borge er vald til ny leiar av Landssamanslutninga av nynorskkommunar.

Den nye styreleiaren meiner LNK har ei viktig rolle som haldningsskapar og pådrivar for at kommunane skal vere stolte av språket sitt, samstundes som at kommunane må bli meire bevisste nynorskbrukarar i framtida.

– Kommunane som barnehage- og skuleeigarar må vere klar over den rolla dei har, og vi meiner kommunane styrkar identiteten sin gjennom å bruke nynorsk i alt og eitt.

Å skape bevisste haldningar til språket er først og fremst eit leiaransvar i kommunane, meiner Borge, som er sikker på at LNK vil spele ei like viktig rolle hjå nynorskkommunane i framtida som dei har gjort i dei 20 åra som er gått sidan organisasjonen kom til.

Solfrid Borge har sete i styret til LNK sidan 2007, og tar no fatt på sitt første år som styreleiar. Borge er ordførar for Senterpartiet i Ullensvang herad. Ho har også vore leiar for det LNK-initierte prosjektet Diktarvegen.

Solfrid Borge avløyser Astrid Myran Aarvik, som har vore styreleiar i to år. Aarvik blir sitjande i styret til LNK. Den einaste nye i styret no blir Halvor Lilleslett, ordførar i Gol kommune. Han tek over i styret etter Laura Seltveit frå Sauda.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...