Heim Nyhende Borge ny leiar i LNK

Borge ny leiar i LNK

Ullensvang-ordførar Solfrid Borge er vald til ny leiar av Landssamanslutninga av nynorskkommunar.

Den nye styreleiaren meiner LNK har ei viktig rolle som haldningsskapar og pådrivar for at kommunane skal vere stolte av språket sitt, samstundes som at kommunane må bli meire bevisste nynorskbrukarar i framtida.

– Kommunane som barnehage- og skuleeigarar må vere klar over den rolla dei har, og vi meiner kommunane styrkar identiteten sin gjennom å bruke nynorsk i alt og eitt.

Å skape bevisste haldningar til språket er først og fremst eit leiaransvar i kommunane, meiner Borge, som er sikker på at LNK vil spele ei like viktig rolle hjå nynorskkommunane i framtida som dei har gjort i dei 20 åra som er gått sidan organisasjonen kom til.

Solfrid Borge har sete i styret til LNK sidan 2007, og tar no fatt på sitt første år som styreleiar. Borge er ordførar for Senterpartiet i Ullensvang herad. Ho har også vore leiar for det LNK-initierte prosjektet Diktarvegen.

Solfrid Borge avløyser Astrid Myran Aarvik, som har vore styreleiar i to år. Aarvik blir sitjande i styret til LNK. Den einaste nye i styret no blir Halvor Lilleslett, ordførar i Gol kommune. Han tek over i styret etter Laura Seltveit frå Sauda.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...