Heim Nyhende Beste by på integrering

Beste by på integrering

 

Stockholm er den byen som best greier å integrere barn av innvandrarar. Det viser ein studie som har samanlikna fleire amerikanske og europeiske byar. Velferddsamfunnet må ta noko av æra for det, meiner forskarar.

I resultata frå Stockholm ser det ut til å vere ein svakara samanheng mellom kva arbeid foreldre har og kva barna deira får av arbeid når dei blir vaksne.

– Det er ein indikasjon på at velferdsstaten har lukkast i å ikkje late ressursane til foreldra påverke resultatat til barna i like stor grad som i dei andre byane, seier ein forskarane i studien, Liza Riesel, til NRK.no.

Kva innvandrarar kjem til ser ut til å vere vel så viktig som kva dei kjem frå, meiner Jon Rogstad ved Fafo. Han er samfunnsforskar med etniske minoritetar, arbeidsmarknad og politisk fdeltaking som sitt felt. Rogstad peikar på at Noreg godt kan amanslikne seg med Sverige i denne saken, men at det også er ein eigen, pågåande debatt om velferdsstaten og kva den har å seie for arbeidsdeltakinga blant innvandrarar i Noreg.

Velfredsstaten kan vere både ein utjamnande faktor og eit tryggingsnett som gjer at det ikkje er falreg å falle utanfor økonomisk, seier Rogstad og peiker på at det er mange faktorar som vil spele inn her.

– Gruppa si eiga oppfatning av om det er mogleg å lykkast er viktig. Om det er slik at den gjengse oppfatning er at uansett kor mykje utdanning du tek så kjem du til å køyre taxi eller vaske, så verkar det negativt inn på dei unge si tru på framtida og eigen suksess, seier Rogstad til NRK.no.

Les heile saken på NRK.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...