Heim Nyhende Beste by på integrering

Beste by på integrering

 

Stockholm er den byen som best greier å integrere barn av innvandrarar. Det viser ein studie som har samanlikna fleire amerikanske og europeiske byar. Velferddsamfunnet må ta noko av æra for det, meiner forskarar.

I resultata frå Stockholm ser det ut til å vere ein svakara samanheng mellom kva arbeid foreldre har og kva barna deira får av arbeid når dei blir vaksne.

– Det er ein indikasjon på at velferdsstaten har lukkast i å ikkje late ressursane til foreldra påverke resultatat til barna i like stor grad som i dei andre byane, seier ein forskarane i studien, Liza Riesel, til NRK.no.

Kva innvandrarar kjem til ser ut til å vere vel så viktig som kva dei kjem frå, meiner Jon Rogstad ved Fafo. Han er samfunnsforskar med etniske minoritetar, arbeidsmarknad og politisk fdeltaking som sitt felt. Rogstad peikar på at Noreg godt kan amanslikne seg med Sverige i denne saken, men at det også er ein eigen, pågåande debatt om velferdsstaten og kva den har å seie for arbeidsdeltakinga blant innvandrarar i Noreg.

Velfredsstaten kan vere både ein utjamnande faktor og eit tryggingsnett som gjer at det ikkje er falreg å falle utanfor økonomisk, seier Rogstad og peiker på at det er mange faktorar som vil spele inn her.

– Gruppa si eiga oppfatning av om det er mogleg å lykkast er viktig. Om det er slik at den gjengse oppfatning er at uansett kor mykje utdanning du tek så kjem du til å køyre taxi eller vaske, så verkar det negativt inn på dei unge si tru på framtida og eigen suksess, seier Rogstad til NRK.no.

Les heile saken på NRK.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...