Heim Nyhende Biblioteket har mista éin av seks brukarar

Biblioteket har mista éin av seks brukarar

Størst nedgang blant ungdom.

 

Rundt 40 prosent av oss har vitja eit folkebibliotek i løpet av det siste året, ein nedgang på kring 8 prosentpoeng frå 2005. Nedgangen er spesielt stor blant dei mellom 16 og 44 år, medan dei yngste og dei eldste bruker biblioteket om lag som før.

To av tre barn og unge har brukt biblioteket det siste året.

Dette viser ei ny undersøking frå Statistisk sentralbyrå, som for første gong på ti år har undersøkt kven som bruker biblioteka.

36 prosent av alle frå Nord-Noreg har vore innom biblioteket dei siste månadane, medan berre 20 prosent av trønderane og 21 prosent av vestlendingane har gjort det same.

LES OGSÅ: Biblioteka er budsjettaparar

Fleire på arrangement
Medan færre nyttar seg av tradisjonelle bibliotektenester, er det fleire som tek i bruk biblioteka på andre måtar. Fleire nyttar seg av biblioteket sine nettenester, både i lokala til biblioteket og frå andre stader, til dømes til å forlenga lånetida. Ein tredel av dei spurde oppgjev òg å ha sett utstillingar på folkebibliotek siste året, medan ein av fire har vore på møte, førestillingar, kurs, debattar og liknande arrangert av biblioteket. Dette gjeld spesielt for aldersgruppene 45 år og eldre.

Nøgde brukarar
Sjølv om færre vitjar folkebiblioteka, svarar heile 77 prosent av dei spurde at det er viktig med eit godt bibliotek i kommunen. Kvinner og personar med høg utdanning er særleg oppteken av å halda på bibliotektilbodet. Dei som bruker biblioteket er òg jamt over godt nøgde med tilbodet.

Meir enn 9 av 10 spurde er samde i at biblioteket har eit godt og variert utval av bøker.

Innbyggjarundersøkinga som blei lagt fram tidlegare i år, viste at folkebiblioteka er det offentlege tilbodet som folk er mest fornøgde med.

Få nyhendebrev med siste boknytt her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...