Heim Nyhende Biblioteket har mista éin av seks brukarar

Biblioteket har mista éin av seks brukarar

Størst nedgang blant ungdom.

 

Rundt 40 prosent av oss har vitja eit folkebibliotek i løpet av det siste året, ein nedgang på kring 8 prosentpoeng frå 2005. Nedgangen er spesielt stor blant dei mellom 16 og 44 år, medan dei yngste og dei eldste bruker biblioteket om lag som før.

To av tre barn og unge har brukt biblioteket det siste året.

Dette viser ei ny undersøking frå Statistisk sentralbyrå, som for første gong på ti år har undersøkt kven som bruker biblioteka.

36 prosent av alle frå Nord-Noreg har vore innom biblioteket dei siste månadane, medan berre 20 prosent av trønderane og 21 prosent av vestlendingane har gjort det same.

LES OGSÅ: Biblioteka er budsjettaparar

Fleire på arrangement
Medan færre nyttar seg av tradisjonelle bibliotektenester, er det fleire som tek i bruk biblioteka på andre måtar. Fleire nyttar seg av biblioteket sine nettenester, både i lokala til biblioteket og frå andre stader, til dømes til å forlenga lånetida. Ein tredel av dei spurde oppgjev òg å ha sett utstillingar på folkebibliotek siste året, medan ein av fire har vore på møte, førestillingar, kurs, debattar og liknande arrangert av biblioteket. Dette gjeld spesielt for aldersgruppene 45 år og eldre.

Nøgde brukarar
Sjølv om færre vitjar folkebiblioteka, svarar heile 77 prosent av dei spurde at det er viktig med eit godt bibliotek i kommunen. Kvinner og personar med høg utdanning er særleg oppteken av å halda på bibliotektilbodet. Dei som bruker biblioteket er òg jamt over godt nøgde med tilbodet.

Meir enn 9 av 10 spurde er samde i at biblioteket har eit godt og variert utval av bøker.

Innbyggjarundersøkinga som blei lagt fram tidlegare i år, viste at folkebiblioteka er det offentlege tilbodet som folk er mest fornøgde med.

Få nyhendebrev med siste boknytt her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...