Heim Nyhende Bles nytt liv i Sauda

Bles nytt liv i Sauda

I Sauda satsar dei for å få vekst i sentrum. No skal kvar einaste butikk bli ein eigen liten attraksjon.

– Målet vårt dei neste fire – fem åra er krystallklart. Me skal gjere Sauda sentrum om frå eit sentrum til ein destinasjon, og den enkelte butikken skal bli ein attraksjon. For dei fleste betyr det at dei må ha ei høgare omsetjing og selje meir, slår prosjektleiar Frank Abelseth fast.

Abelseth som driv konsulentbedrifta Vinnarskalle er leigd inn av omstillingsstyret i kommunen og har som mål å blåse nytt i liv handelsstanden i industribygda.  Sauda ligg i indre Ryfylke og har i underkant av 4700 innbyggar. Kommunen er først og fremst kjend som ein vasskraft- og industrikommune, og har fostra kjende namn som Bjørn Eidsvåg, Kjartan Fløgstad og Reidar Brendeland.  Som mange andre mindre samfunn har Sauda utfordringar med handelslekkasje og eit sentrum som stadig får ein vanskelegare situasjon.

– Det viktigaste for oss no er at så godt som alle butikkane i sentrum blir med på omstillinga. Dei me konkurrerer med er London, Raglamyr i Haugesund og Stavanger sentrum, og dei er gode. Det går ikkje an å konkurrere i Champions League med fire spelarar på banen, meiner Abelseth.

Viktig samarbeid

Linda Dolmen er ein av dei som kom attende til Sauda for å starte eiga bedrift.  I 1989 flytta ho heim igjen dagen etter at fagbrevet i frisørutdanninga var i boks. Draumen var å starte eigen frisørsalong i Sauda. I dag driv ho Blomsterbua, som ikkje berre er frisørsalong og blomsterbutikk, men klesbutikk i tillegg.

Linda Dolmen driv Blomsterbua midt i Sauda sentrum, ho har sterk tru på at ein kan få vekst i handelsstanden. Foto: Fotograf Nordtveit– Eg trur det er viktig å ha fleire bein å stå på, og blomster får du jo snart i alle butikkar, meiner gründeren som absolutt trur Sauda sentrum har ei framtid.

– Det trur eg, men me må få på plass eit godt samarbeid mellom næringsliv, handelsstanden og kommunen. Auka handel og aktivitet er noko me treng for å styrke bygda vår.

Til liks med prosjektleiar Abelseth meiner Dolmen det blir viktig å mobilisere lokalbefolkninga til å handle i eigne butikkar.

– Ein veit jo sjeldan kva ein har før ein mistar det. Vil ein trygge utviklinga i Stavanger må ein handle der, vil ein sikre butikkane i Sauda må ein handle der. Så enkelt er det, meiner Abelseth.

Likevel ser han at det ikkje berre er vilje som styrer handelsmønsteret.

– Mange ser på sjølve handlinga som ei oppleving og ei reise, me er stadig på reise mellom to stadar, mange likar det, seier han og legg samstundes til at ein må byggje opp tydelege fyrtårn i Sauda som automatisk vil trekkje folk.

– Og dette er ikkje berre negativt, mange er og flinke til å handle her lokalt. Den viktigaste jobben me gjer er å få sentrum til å fungere på ein god måte.

Kjenner kundane godt

Prosjektleiinga jobbar etter visjonen Nærmast alt, meininga er at ein skal få fram kor konsentrert sentrum i Sauda er, her kan ein nå mange butikkar på kort avstand.

– I tillegg speler me på at me kjenner kundane våre godt, me veit kven mange av dei handlar til, og kva dei likar. Og me må vere fleksible og serviseinnstilte, det hender me må køyre varer heim, seier Abelseth.

Nyleg gjekk kommunen inn for å flytte deler av legevakta i Sauda over til Ølen, og gå i samarbeid om ei legevaktsordning i heile fire kommunar. I tillegg lever det lokale apoteket i bygda eit farleg liv. Linda Dolmen meiner helsetenester og servicetilbod er viktig å sikre for å få vekst i lokalsamfunnet. Noko Abelseth er samd i, likevel trur han det viktigaste er å konsentrere seg om dei butikkane ein faktisk har i sentrum.

– 80 prosent av tida vår og ressursane våre bør me etter mi meining bruke på dei butikkane som alt er her, dei har det ofte tøft og utfordringane er mange av dei same, om samfunnet er stort eller lite.

Sauda er i ferd med å gjennomføre eit større omstillingsprosjekt som i tillegg handlar om rekruttering, etablering av arbeidsplassar og tilrettelegging av tomter  og ledige hus. Abelseth trur det er viktig å sjå synergieffekten i dei ulike prosjekta.

– For oss blir det til dømes viktig med ein god dialog, både opp mot resten av næringslivet og kommunen, med tanke på bruk av lokale butikkar og tenester. Det er viktig at alle er på banen, slår han fast.

Under dei årlege Saudadagane i juni er det mykje folkeliv i Sauda. Foto: Per Inge Fjellheim

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...