Heim Nyhende Bli ven med herr og fru Garborg

Bli ven med herr og fru Garborg

På Facebook kan du no bli ven med Arne og Hulda Garborg, viss du vil.

Ekteparet fekk kvar sin personlege profil på Facebook sist veke, og i skrivande stund har Arne 114 vener og Hulda 144. Det er Nasjonalt Garborgsenter som står bak profilane, og det er formidlar Ørjan Johansen som “snakkar” på vegner av dei båe.

– Utgangspunktet for dette er å få litt meir fart på heimesidene og Facebooksida til Nasjonalt Garborgsenter, seier Johansen. – Berre på halvanna veke opplever vi no at profilane har byrja leve sitt eige liv, og vi er ganske overvelda av responsen.

Johansen er ikkje i tvil om at ekteparet Garborg har noko å melde i samfunnsdebatten, også i dag. – Båe to var svært aktive i frigjeringskamp og i språkkamp, og tankegodset deira er like gyldig i dag som då. Arne Garborg er ikkje berre ein viktig forfattar, han er like viktig som filosof, meiner Johansen.

Men det er førebels ikkje dei store eksistensielle spørsmåla folk vil prate med Hulda og Arne om, i alle fall ikkje på Facebook.

– Folk synest først og fremst dette er morosamt, seier Johansen, som heller ikkje legg skjul på at Nasjonalt Garborgsenter beveger seg i ei gråsone når dei no har oppretta personlege profilar for ekteparet. Det er strenge reglar for kven som får opprette personlege profilar på Facebook, og bedrifter og organisasjonar kan til dømes ikkje ha personlege profilar.

– Vi er klar over det. Og samstundes så er det veldig tydeleg for publikum kven som er avsendar her. Det er Garborgsenteret som “er” Arne og Hulda Garborg, og det kjem klart fram på sidene deira. Meir offisielt kan det ikkje bli. Dessutan er det ikkje slik at vi har kuppa identiteten til levande personar, seier Ørjan Johansen, som håper paret får eit langt og aktivt liv på Facebook. – Med kvar sin profil kan Arne og Hulda Garborg no vere med og diskutere aktuelle saker på Nasjonalt Garborgsenter si Facebook-side, også med kvarandre.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...