Heim Nyhende Vil byte til bokmål i kyrkja

Vil byte til bokmål i kyrkja

11. oktober skal Straumsnes Sokn i Indre Nordmøre røyste over om dei skal halde fram med nynorsk som liturgispråk, eller om dei skal byte til bokmål.

Soknerådsleiar Randi Tøvik og sokneprest Cathrine Grutle kunngjer dette i eit innlegg på nettstaden tingvoll.net.

Frå gamalt av har målformen i Straumsnes sokn vore nynorsk, men dette har endra seg. Straumsnes oppvekstsenter har brukt bokmål som målform dei siste 25 åra, opplyser dei to representantane frå Straumsnes Sokn.

Soknerådet i Straumsnes meiner nå at tida er mogen for å debattere om ein skal halde fram med nynorsk, eller skifte til bokmål.

Bakgrunnen for at dette kjem opp nå, er at det skal innførast ny gudstenesteordning første sundag i advent.

Den andre forklaringa heng saman med utbygginga av kyrkja si trusopplæring i soknet.

– Vi erfarer at barn og unge i bygda slit med å tileigne seg kunnskap og forståing om si eiga kyrkje og tru, når materiell og gudstenester føregår på nynorsk, skriv Tøvik og Grutle.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...