Heim Nyhende Vil byte til bokmål i kyrkja

Vil byte til bokmål i kyrkja

11. oktober skal Straumsnes Sokn i Indre Nordmøre røyste over om dei skal halde fram med nynorsk som liturgispråk, eller om dei skal byte til bokmål.

Soknerådsleiar Randi Tøvik og sokneprest Cathrine Grutle kunngjer dette i eit innlegg på nettstaden tingvoll.net.

Frå gamalt av har målformen i Straumsnes sokn vore nynorsk, men dette har endra seg. Straumsnes oppvekstsenter har brukt bokmål som målform dei siste 25 åra, opplyser dei to representantane frå Straumsnes Sokn.

Soknerådet i Straumsnes meiner nå at tida er mogen for å debattere om ein skal halde fram med nynorsk, eller skifte til bokmål.

Bakgrunnen for at dette kjem opp nå, er at det skal innførast ny gudstenesteordning første sundag i advent.

Den andre forklaringa heng saman med utbygginga av kyrkja si trusopplæring i soknet.

– Vi erfarer at barn og unge i bygda slit med å tileigne seg kunnskap og forståing om si eiga kyrkje og tru, når materiell og gudstenester føregår på nynorsk, skriv Tøvik og Grutle.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...